10.    Перевезення зброї і бойових припасів, які належать організаціям

     10.1. Дозвіл   на   перевезення  вогнепальної,  пневматичної, холодної  зброї і бойових припасів, а також пристроїв вітчизняного виробництва   для  відстрілу  патронів,  споряджених  гумовими  чи аналогічними   за   своїми   властивостями   метальними  снарядами несмертельної  дії,  та зазначених патронів видається за письмовим клопотанням   керівника  підприємства,  установи,  організації  та господарського об'єднання, в якому зазначаються:
     найменування, кількість  вантажу  (марка  і  заводський номер зброї),  що буде перевозитися, вид транспорту, маршрут, початковий і кінцевий пункти перевезення, підстава перевезення, термін;
     відомості про осіб,  відповідальних за перевезення і  охорону вантажу на шляху руху (прізвище,  ім'я,  по батькові,  дата, місце народження і  проживання.  дані  про  зброю,  якою  буде  озброєна охорона), копія договору на охорону;
     платіжне доручення  (квитанція)  банку  про  оплату   послуг, пов'язаних з видачею дозволу на перевезення зброї і боєприпасів.
(  Пункт 10.1 із змінами, внесеними  згідно  з  Наказом МВС N  292
( z0297-99 ) від 13.04.99 )
     10.2. Перевезення  вогнепальної,  холодної,  та  пневматичної зброї,  а  також  мисливського  пороху,  заряджених мисливських та спортивних  патронів,  боєприпасів  до  зброї  армійських зразків, пристроїв   вітчизняного   виробництва   для  відстрілу  патронів, споряджених  гумовими  чи  аналогічними  за  своїми  властивостями метальними  снарядами  несмертельної  дії,  та зазначених патронів автомобільним  транспортом  здійснюється  згідно з вимогами чинних нормативних   документів   щодо  безпеки  перевезення  небезпечних вантажів  цим  транспортом. Керівник організації для супроводження цього  вантажу  повинен  призначити  не менше двох осіб, озброєних відомчою  вогнепальною  зброєю.  А  в  разі її відсутності охорона здійснюється   працівниками  Державної  служби  охорони.  Під  час перевезення  мисливської вогнепальної зброї (50 і більше одиниць), а  також  зброї  армійських  зразків - відомчої, службово-штатної, спортивної  вогнепальної  (понад  15  одиниць),  набоїв  до  зброї армійських  зразків  та  спортивної  зброї  (10000 штук і більше), споряджених  до  гладкоствольної  зброї  набоїв (20000 штук, 50 кг пороху  і  більше),  охорона  здійснюється  виключно  працівниками Державної  служби  охорони.  Для  перевезення  мають бути виділені криті  автомашини,  а  при  перевезенні  пороху  -  підлога кузова автомашин   встилається   повстю,  кошмою  або  іншим  відповідним матеріалом. Зброя і боєприпаси мають бути упаковані в пристосовану тару, яка опечатується або опломбовується.

     ( Абзац другий пункту 10.2 виключено на підставі  Наказу  МВС
N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )

(  Пункт 10.2 із змінами, внесеними  згідно  з  Наказом МВС N  292
( z0297-99 ) від 13.04.99 )
10.3.    Кількість боєприпасів,  пороху,  що перевозиться ручним багажем  залізницею,  водним і повітряним транспортом,  не повинна перевищувати такої ваги: набоїв до вогнепальної зброї всіх калібрів - 10 кг; бездимного пороху і виробів із нього - 10 кг; виробів із димного пороху - 5 кг; димного пороху - 5 кг; капсулів - 5 кг.
     У дозволі на перевезення ручного вантажу зазначається  тільки
нетто  вантажу (металеві гільзи,  ящики і упаковка до ваги вантажу не включаються).
     10.4.   Пересилання   поштою  вогнепальної  зброї,  пристроїв вітчизняного   виробництва  для  відстрілу  патронів,  споряджених гумовими   чи  аналогічними  за  своїми  властивостями  метальними снарядами  несмертельної  дії,  та  зазначених  патронів,  бойових припасів,  пороху,  ударно-спускових механізмів у зібраному стані, стволів забороняється. (  Пункт 10.4 із змінами, внесеними  згідно з  Наказом МВС N  292 ( z0297-99 ) від 13.04.99 )
10.5.    Відповідальні за перевезення зброї і  бойових  припасів посадові  особи  спортивних  делегацій  (команд)  після прибуття в пункт   проведення   стрілецьких   змагань   (навчальних   зборів) зобов'язані  негайно  здати  привезену ними зброю і бойові припаси разом з дозволом  на  перевезення  для  тимчасового  зберігання  в спеціально   обладнане  приміщення  на  місці  проведення  змагань (навчальних зборів).  Забороняється  зберігання  зброї  і  бойових припасів   у   місцях   розміщення  делегацій  (команд),  готелях, гуртожитках,  спортивних таборах та інших  місцях  відпочинку.  На період зборів (змагань) особи, що відповідають за збереження зброї на місці їх проведення,  зобов'язані щодня перед  здаванням  зброї під охорону перевіряти наявність всіх одиниць вогнепальної зброї у відповідності  з  книгою  обліку,  видачі  і  прийняття  зброї   і боєприпасів (додаток 18).
10.6.    Без  дозволів  органів  внутрішніх  справ  перевозиться відомча  вогнепальна  зброя  та  боєприпаси,  на  які є відповідні дозволи на зберігання в межах  міста,  району,  населеного  пункту незалежно від відстані.
10.7.    Відповідальність за перевезення  та  зберігання  зброї, ввезеної  для  полювання  іноземними громадянами,  покладається на керівників мисливських господарств.
     Зберігання такої  зброї здійснюється в спеціально обладнаному приміщенні  за  місцем  проведення   полювання,   і   обов'язковим погодженням з територіальним органом внутрішніх справ.
11.    Зберігання, облік і використання зброї та бойових припасів

11.1.    Вогнепальна,  пневматична,  холодна  зброя,  пристрої вітчизняного   виробництва  для  відстрілу  патронів,  споряджених гумовими   чи  аналогічними  за  своїми  властивостями  метальними снарядами   несмертельної   дії,  та  зазначені  патрони  придбані підприємствами,   установами,   організаціями   та  господарськими об'єднаннями з метою, зазначеною в п.9.1 цієї Інструкції, належить до  відомчої. Забороняється використовувати її не за призначенням, з   метою   не   передбаченою  статутними  завданнями,  передавати стороннім особам, продавати окремим громадянам, зберігати у місцях проживання  працівників,  за  винятком  випадків,  передбачених  у п.11.15, 11.16 цієї Інструкції. ( Пункт 11.1 із змінами, внесеними згідно з  Наказом МВС N  292 ( z0297-99 ) від 13.04.99 )
11.2.    Передача відомчої вогнепальної, пневматичної, холодної зброї  і  бойових припасів, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями   метальними   снарядами   несмертельної   дії,   та зазначених  патронів  із  однієї організації в іншу, незалежно від відомчої  належності,  проводиться  тільки  за  дозволами  органів внутрішніх  справ.  Організація,  яка здійснила передачу зброї або бойових   припасів,   зобов'язана  в  п'ятиденний  строк  письмово повідомити  про це орган внутрішніх справ, у якому зброя перебуває на обліку, вказавши кількість, марку, калібр, номер кожної одиниці зброї,  пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених  гумовими  чи  аналогічними  за  своїми  властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, що були передані, кількість і калібр бойових припасів. До повідомлень додається дозвіл на зберігання зброї для його переоформлення.
(  Пункт  11.2  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом МВС N 292
( z0297-99 ) від 13.04.99 )
11.3.    Керівники підприємств,  установ,  організацій  упродовж десяти    днів   із   дня   придбання,   отримання   вогнепальної, пневматичної,  холодної  зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для  відстрілу  патронів,  споряджених гумовими чи аналогічними за своїми  властивостями  метальними  снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів зобов'язані одержати в органі внутрішніх справ дозвіл  на  право  її  зберігання та використання. ( Пункт 11.3 із змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом МВС N 292 ( z0297-99 ) від 13.04.99 )
     11.4. Підставою  для  видачі  дозволу  на  право   зберігання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва   для  відстрілу  патронів,  споряджених  гумовими  чи аналогічними   за   своїми   властивостями   метальними  снарядами несмертельної  дії,  та зазначених патронів є клопотання керівника підприємства, установи і організації, господарського об'єднання, в якому зазначається: кількість придбаної  зброї,  система,  бойова  чи  навчальна, калібр, номер, рік випуску кожної одиниці;
     наявність умов   для   надійного   зберігання   зброї   (опис приміщення,  технічних  засобів  захисту,  наявність охорони,  акт обстеження тощо);
     дані про осіб,  які відповідають за зберігання і використання зброї,  та осіб,  які мають доступ до  зброї,  у  тому  числі  про працівників охорони (прізвище,  ім'я та по батькові,  дата,  місце народження  і  проживання,   відомості   про   попередню   трудову діяльність та довідки (висновки) медичної установи (ЛКК),  що такі особи  за  станом здоров'я можуть виконувати вказані роботи, копії договорів  страхування,  довідки  про  складання заліків на знання матеріальної  частини  зброї,  правил  поводження з нею та порядку застосування;  ( Абзац четвертий пункту 11.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
     наказ керівника організації  про  призначення  особи  (осіб), відповідальної   за   зберігання   вогнепальної  зброї  і  бойових припасів;
     платіжне доручення  (квитанція) банку про перерахування плати за послуги, пов'язані з видачею дозволу на зберігання зброї.
     У разі відкриття нового об'єкта,  призначеного для зберігання зброї,  акт про придатність приміщення  складається  комісією,  до складу   якої   входять   представники  органів  внутрішніх  справ (дозвільної системи,  Державної служби охорони, пожежного нагляду, інших  зацікавлених  міністерств  і  відомств)  і організації,  що відкриває об'єкт.
(  Пункт  11.4  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом МВС N 292
( z0297-99 ) від 13.04.99 )
11.5.    Відомча  вогнепальна  зброя  і  бойові  припаси  до неї зберігаються  в  спеціально  обладнаному  сховищі,   яке   повинно відповідати таким вимогам: бути ізольованим  від   інших   підсобних   приміщень,   мати капітальні стіни,  міцні перекриття на стелі та підлозі. Внутрішні стіни  (перегородки)  повинні  бути   еквівалентні   за   міцністю спарованим   гіпсобетонним   панелям   завтовшки  80  мм  кожна  з прокладеними  між  ними  сталевими  гратами  або  цегляній  стінці завтовшки  не  менше 120 мм,  армованою сталевою сіткою.  У раніше побудованих спорудах допускаються перегородки із дощок,  зміцнених сталевими гратами;
     мати двоє дверей з міцними і  надійними  замками,  при  цьому зовнішні  -  дощані  однопільні товщиною не менше 40 мм,  оббиті з двох боків оцинкованим  покрівельним  залізом,  із  загином  країв листа  на  торець  дверей,  або  металеві;  внутрішні  - гратчасті залізні.  Зовнішні двері повинні зачинятися на два внутрішні замки і  опечатуватися  або  опломбовуватися.  Внутрішні гратчасті двері зачиняються на внутрішній або навісний замок,  обрамлення  дверних прорізів  кімнати для зберігання зброї виготовляється із залізного профілю.  У раніше  побудованих  спорудах  допускаються  дерев'яні двері,  коробки,  зміцнені  залізним  кутом  розміром  30 х 40 мм, завтовшки не менше  5  мм,  прикріплені  до  стіни  не  менше  ніж десятьма  штирями  зі  сталевої  арматури  діаметром  10 - 12 мм і завдовжки не менше 120 - 150 мм;
     мати на віконних прорізах зсередини приміщення або між рамами сталеві грати.  У приміщеннях,  розташованих на  першому  поверсі, віконні    прорізи    обладнуються   внутрішніми   залізними   або дерев'яними,   оббитими   з   двох   боків   оцинкованою   сталлю, віконницями.  Кінці  прутів грат у віконних прорізах забиваються в стіну на глибину не менше 30 мм і заливаються  бетонним  розчином.  Віконниці повинні замикатися на навісні замки.
     Грати, які встановлюються  у  дверні,  віконні  прорізи,  для зміцнення   стін   (перегородок)  виконуються  з  сталевого  прута діаметром не менше  15  мм.  Кожне  перехрестя  прута  зварюється, утворюючи вічка не більше 150 х 150 мм;
     бути обладнаними у  два  і  більше  рубежі  охоронно-пожежною сигналізацією,    виконаною    прихованою   проводкою   до   щитка електроживлення,  з  установленням  датчиків  на  вікнах,  дверях, люках,  стінах,  стелі,  підлозі,  що спрацьовує на відчинення або злом сейфів,  шаф, де зберігаються зброя і бойові припаси, а також на  появу  людини  всередині приміщення.  Ці приміщення мають бути передані під охорону Державної служби охорони  органів  внутрішніх справ  у  встановленому  порядку,  з  підключенням сигналізації на пульт централізованого нагляду.  Допускається прокладання  шлейфів охоронної  сигналізації  в  трубах  тільки всередині приміщення по залізобетонних і бетонних будівельних конструкціях;
     мати протипожежні  засоби  та  опис майна,  в який заносяться дані про кількість шаф, сейфів, металевих ящиків із зазначенням їх номерів   і   якою   печаткою   опечатуються.   У  разі  наявності вентиляційних вікон,  люків на них повинні встановлюватися залізні грати  з  вічками розміром не більше 100 х 100 мм,  які виключають можливість  проникнення  через  ці  системи.  Створи   в   стінах, призначені для прокладання інженерних мереж,  повинні мати діаметр не більше 200 мм.
11.6.    Від  збройової  кімнати  і  металевих  шаф  (сейфів)  з вогнепальною,  пневматичною,  холодною зброєю і бойовими припасами має  бути  два  комплекти  ключів.  Один  комплект ключів постійно знаходиться в особи,  яка відповідає за зберігання зброї і бойових припасів,  дублікат  -  у опечатаному пеналі повинен зберігатися в керівника організації,  на ім'я якого видано дозвіл на  зберігання зброї.
11.7.    Вогнепальна зброя і бойові припаси мають зберігатися  в металевих  шафах  (сейфах),  стінки яких повинні бути завтовшки не менше 3 мм з надійними (не менше двох) внутрішніми замками. Дверці шаф для міцності укріплюються металевими накладками або косинцями.  На дверцях шафи  з  внутрішнього  боку  має  бути  опис  зброї  за номерами.  Допускається  зберігання  вогнепальної  зброї  у важких сейфах, які мають внутрішні замки.

     ( Абзац другий пункту 11.7 виключено на підставі  Наказу  МВС N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
     11.8. Забороняється   спільне   зберігання   зі   зброєю    і боєприпасами  навчально-наочних  приладів,  спортивного реманенту, інших  предметів,  окрім  пневматичної  зброї  калібру  4,5  мм  і початковою  швидкістю менше 100 метрів за секунду,  радіостанцій і дозиметричних приладів,  які можуть  зберігатися  у  відгородженій залізними гратами частині кімнати для зберігання зброї. Боєприпаси до вогнепальної зброї  мають  зберігатися  в  окремому  від  зброї металевому ящику,  в шафі.  Матеріал для обтирання, мастило і луг, приладдя для чищення і змазування зброї зберігаються у  спеціально відведених для цього місцях, окремо від зброї і боєприпасів.
     11.9. В  управліннях,  відділах   і   філіях   Національного, державних   і   комерційних  банків  України  зброя  і  боєприпаси зберігаються в залізобетонних коморах, сейфах або металевих шафах. За  браком  комор  допускається  зберігання зброї і боєприпасів (у разі  наявності  охоронної  сигналізації,   виведеної   на   пульт
централізованого    нагляду    органів    внутрішніх    справ)   у залізобетонних внутрішніх або вбудованих шафах (касах) чи у важких сейфах.  На  вузлах  зв'язку  (ПТВЗ),  у  фельд'єгерській  службі, підприємствах та підрозділах спецзв'язку  допускається  зберігання зброї і боєприпасів у важких сейфах.
     11.10. Експонування    вогнепальної    і    холодної    зброї допускається   в  зачинених  вітринах  і  на  стендах,  обладнаних автономною сигналізацією з установкою датчиків на  кожній  вітрині або  стенді,  з виведенням дзвінка до сторожа (вахтера) і на пульт відомчої охорони.
     У разі  експонування  зброї  на  відкритих вітринах і стендах датчиками  охоронної  сигналізації  має  бути  заблокована   кожна одиниця зброї.
11.11.    У професійно-технічних  закладах  освіти  дозволяється зберігати  не  більше  5  малокаліберних  гвинтівок,  а у середніх закладах освіти - не більше  3  малокаліберних  гвинтівок  на  100 учнів.
     Забороняється зберігання малокаліберних гвинтівок у середніх, професійно-технічних,    вищих   закладах   освіти   і   первинних організаціях товариств сприяння обороні України з числом членів  у них   менше   100,   малокаліберних   пістолетів   -  у  середніх, професійно-технічних та вищих закладах освіти,  районних і міських комітетах  товариств сприяння обороні України з кількістю членів у них менше 500.
     Допускається за   узгодженням  з  органами  внутрішніх  справ спільне зберігання вогнепальної  зброї  і  бойових  припасів,  які належать первинним організаціям товариств сприяння обороні України підприємств,  установ,  організацій та господарських об'єднань,  у кімнатах для зберігання зброї, команд (загонів) ВОХОР.
     В організаціях товариств сприяння обороні України, спортивних товариствах та закладах освіти, які не мають створених на підставі ліцензій (дозволів) органів внутрішніх  справ  стрілецьких  тирів, зберігання зброї, крім навчальної, забороняється.
11.12.    Для зберігання відомчої зброї і бойових припасів,  які належать різним організаціям, закладам освіти, обладнуються пункти централізованого зберігання.  Такі пункти можуть бути утворені  на базі спортивно-стрілецьких клубів,  тирів,  сховищ зброї середніх, професійно-технічних та вищих закладів  освіти,  загонів  (команд) ВОХОР, товариств сприяння обороні України тощо.
     У пункті централізованого зберігання зброя і  бойові  припаси зберігаються   відповідно   до  вимог,  установлених  п.11.5  цієї Інструкції.  Передача зброї на пункт  централізованого  зберігання оформлюється актом.  Кожній організації,  яка зберігає там зброю і боєприпаси,  повинні бути виділені окремі металеві шафи або бокси, які  опечатуються  або опломбовуються двома печатками (пломбами) з відбитками назви організації, яка зберігає там зброю і боєприпаси, і адміністрації пункту централізованого зберігання зброї.
     Ключі від   металевих   шаф   або   боксів   зберігаються   у відповідальних  осіб  організацій,  які  здали   зброю,  дублікати ключів - у  адміністрації  пункту  централізованого  зберігання  в металевих сейфах (шафах).
     Дозвіл на зберігання наявної зброї  і  боєприпасів  у  пункті централізованого зберігання видається органами внутрішніх справ на ім'я  керівника  організації,  на  базі   якої   утворений   пункт централізованого зберігання.
     11.13. У  загонах  (командах)  ВОХОР,   сторожової   охорони, організацій  вогнепальна  зброя  і  бойові  припаси  (у тому числі резервні) зберігаються відповідно до вимог,  викладених  у  п.11.5 цієї  Інструкції.  У  разі  неможливості  обладнання  кімнати  для зберігання   зброї   сигналізацією    із    виводом    на    пульт централізованого    нагляду    органів   внутрішніх   справ   вона обладнується автономною сигналізацією з установленням датчиків  на стінах,  стелі,  віконних  рамах  з виведенням  її сигналу,  крім вартового приміщення  (поста  охорони),  на  найближчий  озброєний пост.
     11.14. Бойові  припаси,   використані   на   навчальні   цілі (практичні  стрільби),  у  спортивних  змаганнях  або в результаті застосування зброї під  час  несення  служби,  а  також  загублені списуються     за     актом    (додаток    19)    із    залученням роздавально-здавальних відомостей  (додатки  20,  21),  а  в  разі потреби  - матеріалів службового розслідування причин застосування зброї  або  втрати  боєприпасів.  Акт   складається   не   пізніше наступного  дня  після  застосування  чи  втрати  - затверджується керівником  організації  і  повинен  зберігатися  в   особи,   яка відповідає   за  зберігання  зброї.  Копія  акта  в  той  же  день передається до органу  внутрішніх  справ,  який  видав  дозвіл  на зберігання зброї та боєприпасів.  Списання відповідно фіксується в книзі обліку зброї.
     11.15. Допускається   зберігання   відомчої   гладкоствольної мисливської зброї за погодженням з органами  внутрішніх  справ  за місцем  проживання  сторожів  у  період  сезонної  охорони  садів, виноградників,  пасік,  баштанів,  полів, господарських об'єднань, пастухів при випасах худоби,  на відгінних пасовищах тощо, а також під час охорони  господарських  об'єктів  за  відсутності  поблизу місць постійного зберігання зброї.  Зазначена зброя зберігається в місці проживання  цих  осіб  відповідно  до  вимог,  викладених  у п.12.12  цієї  Інструкції.  Після  закінчення сезонних робіт зброя повинна бути здана в місце її постійного зберігання.
     11.16. За    узгодженням    з   органами   внутрішніх   справ допускається  зберігання  відомчої  нарізної   і   гладкоствольної вогнепальної    зброї   (пістолетів,   револьверів,   рушниць)   і боєприпасів   до   неї,  пристроїв  вітчизняного  виробництва  для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями   метальними   снарядами   несмертельної   дії,   та зазначених    патронів    за    місцем    проживання   працівників
правоохоронних   органів.  При  цьому  нарізна  вогнепальна  зброя повинна  зберігатися  у  міцно  прикріплених  до підлоги або стіни металевих  ящиках  (шафах),  товщина  стінок  яких повинна бути не менше  3  мм  з  надійними  (не  менше  двох) внутрішніми замками.
( Пункт  11.16  із  змінами,  внесеними згідно з Наказом МВС N 292
( z0297-99 ) від 13.04.99 )
     11.17. Територіальними    органами    внутрішніх   справ   за клопотанням керівників підприємств, установ, організацій видаються індивідуальні  дозволи  на  право  зберігання  і  носіння відомчої вогнепальної, пневматичної, холодної зброї (карабінів, пістолетів, револьверів,   рушниць)   інкасаторам,   працівникам   спеціальною зв'язку,  особовому складу охорони,  іншим працівникам організацій для  супроводження грошових сум,  цінностей,  спецвантажів під час перевезення  і  в  разі потреби на носіння зброї поза об'єктом, що охороняється,  працівникам   правоохоронних   органів   на   право зберігання  і  носіння відомчих пристроїв вітчизняного виробництва для  відстрілу  патронів,  споряджених гумовими чи аналогічними за своїми  властивостями  метальними  снарядами несмертельної дії, та зазначених   патронів.  При  цьому  в  дозволі  робиться  відмітка "відомчий".
     Органом внутрішніх  справ  на   транспорті   та   підрозділом внутрішніх   справ,   підпорядкованим  відділу  спецміліції,  такі дозволи видаються особовому складу воєнізованої охорони  об'єктів, що ними обслуговуються.
     До клопотання   керівників   організацій    додаються    такі документи:
     список осіб із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати і місця народження та проживання,  відомості про попередню трудову діяльність,  довідки (висновок) медичної установи (ЛКК),  що  такі особи за станом здоров'я можуть виконувати вказані роботи;
     копії договорів страхування таких осіб;
     довідки про  складання особами заліків на знання матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та порядку застосування;
     копія наказу  керівника  організації про призначення осіб для супроводження грошових сум, цінностей, спецвантажів тощо;
     дві фотокартки розміром 3 х 4 см;
     платіжне доручення (квитанція) банку  про  оплату  послуг  за одержання дозволу на носіння зброї.
     В клопотанні обов'язково зазначається мета отримання дозволу.
     Орган внутрішніх  справ  упродовж  місяця  з  дня надходження клопотання  і  документів  розглядає  їх  і  видає   індивідуальні дозволи, а в разі відмови - письмово повідомляє про це керівництво підприємства, установи, організації чи господарського об'єднання.
( Пункт 11.17  із  змінами,  внесеними згідно з Наказами МВС N 292
( z0297-99 ) від 13.04.99, N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
     11.18. Індивідуальні   дозволи   на  право  носіння  відомчої вогнепальної зброї поза об'єктом видаються МВС, ГУМВС, УМВС, УВСТ, відділом  спецміліції,  органом  внутрішніх  справ  з обов'язковим проставленням у них штампа "Є дійсним під час виконання  службових обов'язків",  а  у  всіх  інших  випадках  проставляється штамп "Є дійсний під час виконання службових обов'язків в  межах  території об'єкта, що охороняється".
     11.19. Касирам   та   іншим   працівникам   установ   системи міністерств фінансів і зв'язку, а також Національного, державних і комерційних банків України,  які здійснюють  зберігання  грошей  і цінностей,  у  робочий  час,  коли приміщення не охороняється,  за погодженням  з  органами  внутрішніх  справ  допускається   видача відомчої  вогнепальної  зброї  з наявної в організації,  без права носіння поза об'єктом.
11.20.    Для  охорони  цінностей,  які  перевозяться в поштових вагонах відділами (відділеннями) перевезення пошти  при  вокзалах, начальникам поштових вагонів та їх заступникам видається по одному пістолету (револьверу) із числа відомчої вогнепальної  зброї,  про що  робиться  запис  у дорожніх відомостях.  З прибуттям поштового вагона в кінцевий пункт зброя передається на тимчасове  зберігання у  відділ  (відділення)  перевезення  пошти цього пункту,  а після повернення - здається у  відділ  (відділення)  перевезення  пошти, який видав зброю.
11.21.    Працівники  воєнізованої  охорони,  які  супроводжують вантажі,  після  прибуття в пункт призначення і закінчення роботи, пов'язаної з охороною вантажу, здають відомчу вогнепальну зброю на тимчасове   зберігання   в  кімнату  для  зберігання  зброї  ВОХОР організації,  яка прийняла вантаж або в місцевий орган  внутрішніх справ.
     11.22. Мисливські  господарства  із  числа  наявної   у   них відомчої  мисливської  нарізної  і  гладкоствольної зброї можуть з дозволу   органу   внутрішніх   справ   видавати   її   на   сезон мисливцям-аматорам,  які уклали договір на поставку хутра чи м'яса дичини.  Клопотання  про   видачу   індивідуальних   дозволів   на використання  відомчої  зброї  зазначеним  особам  надсилаються  в органи внутрішніх справ за  один  місяць  до  початку  мисливською сезону.  До  нього  обов'язково  додаються документи,  передбачені п.11.17 цієї Інструкції.
11.23.    В організаціях, які використовують зброю і боєприпаси, пристрої   вітчизняного   виробництва   для   відстрілу  патронів, споряджених  гумовими  чи  аналогічними  за  своїми  властивостями метальними  снарядами  несмертельної  дії,  та  зазначені  патрони постійно  мають  вестись  книги  обліку  зброї  і  боєприпасів  на підприємствах,  в  установах,  організаціях, які пронумеровуються, прошнуровуються   і   скріплюються   печаткою   місцевого   органу внутрішніх справ (додаток 22). ( Пункт 11.23 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 292 ( z0297-99 ) від 13.04.99 )
     11.24. Облік  видачі  і  прийняття  вогнепальної   зброї   та боєприпасів,  що  видаються  працівникам  охорони  на  час несення служби,  здійснюється в книзі обліку  видачі  і  прийняття  зброї.
Видача   відомчої   зброї   повинна   здійснюватися   за  окремими
розпорядженнями,  вказівками  керівників   підприємств,   установ,
організацій.
     11.25. Непридатна   для   подальшого   використання   відомча вогнепальна,  пневматична,  холодна  зброя  і  боєприпаси  до неї, пристрої   вітчизняного   виробництва   для   відстрілу  патронів, споряджених  гумовими  чи  аналогічними  за  своїми  властивостями метальними  снарядами  несмертельної  дії,  та  зазначені  патрони здаються  безкоштовно підприємствами, установами, організаціями та господарськими  об'єднаннями в органи внутрішніх справ, які видали дозвіл  на  її  придбання  або  зберігання.  Така  зброя  органами внутрішніх  справ  у  місячний  строк здається на склади озброєння управлінь    (відділів)    тилового    та   матеріально-технічного забезпечення  МВС,  ГУМВС  УМВС  та  УВСТ,  а підрозділами відділу спецміліції  до ГУМВС, УМВС за територіальністю. Окремі частини та вузли  цієї  зброї  за  згодою  її  власників  можуть передаватися (продаватися)   підприємствам,   які   займаються  підприємницькою діяльністю з ремонту спортивної і мисливської зброї. ( Пункт 11.25 із  змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 292 ( z0297-99 ) від 13.04.99 )
     11.26. Зайва,  але  придатна  для   подальшого   використання відомча  вогнепальна,  пневматична,  холодна зброя,  боєприпаси до неї,  належні організаціям,  здаються за місцем їх  придбання  або передаються  (продаються)  в  інші  організації  з дозволу органів внутрішніх справ.  Зайва, але придатна для подальшого використання навчальна  вогнепальна зброя армійських зразків здається за місцем її отримання.
     11.27. Відповідальність   за   стан   обліку,   зберігання  і правильне  використання  зброї  та  боєприпасів  несуть  керівники організацій, а в загонах воєнізованої охорони - начальники загонів (підрозділів),  які в разі крадіжки або втрати зброї і боєприпасів зобов'язані  негайно  повідомити  про це місцевий орган внутрішніх справ і вжити заходів до їх розшуку. Підставою для зняття з обліку викрадених  зброї  і  боєприпасів є висновок посадової особи,  яка проводить слідство або дізнання,  затверджений начальником  органу внутрішніх справ чи його заступником.
12.    Придбання, зберігання і перевезення мисливської вогнепальної  нарізної  і  гладкоствольної   зброї, бойових  припасів,  пневматичної  та холодної зброї громадянами

12.1.    Відповідно  до  Постанови  Верховної  Ради України  від
17 червня  1992  р.  N 2471-12 "Про право власності на окремі види майна"  правом   придбання   мисливської   гладкоствольної   зброї користуються  громадяни  України,  які досягли 21-річного віку,  а мисливської нарізної  зброї  -  25-річного  віку,  на  холодну  та пневматичну  зброю  - 18-річного віку.  Кількість зброї,  яку може мати громадянин України,  не обмежена, однак власник зброї повинен забезпечити  її  безумовну  схоронність.  У разі наявності трьох і більше  одиниць  вогнепальної,   пневматичної   зброї,   арбалетів приміщення  (будинок,  квартира  тощо)  або  сейф  (шафа)  для  її зберігання  повинні  бути   обладнані   охоронною   сигналізацією, автономною або з виводом на ПЦН органів внутрішніх справ.

     ( Абзац другий пункту 12.1 виключено на підставі  Наказу  МВС
N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )

12.2.    Для одержання в органах  внутрішніх  справ  дозволу  на придбання  мисливської  нарізної,  комбінованої,  гладкоствольної, пневматичної   зброї,   арбалетів   громадянами   подаються   такі документи: письмове клопотання щодо видачі  дозволу  на  ім'я  керівника органу внутрішніх справ; заповнена картка-заява; медичний висновок   лікувального   закладу   про  відсутність протипоказань, що перешкоджають придбанню зброї; копію договору страхування; довідка про  проходження вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та застосування; платіжне доручення  (квитанція)  установи  банку  про  оплату послуг за видачу такого дозволу.
     Для одержання  дозволу  на  придбання  інших  видів  холодної зброї,  її сучасних копій (катани,  мечі, шаблі, кортики, кинджали тощо)  з  метою  їх  колекціонування громадяни в органи внутрішніх справ за місцем проживання подають заяву та квитанцію  про  оплату послуг за видачу дозволу.
     Дозволи на  придбання  зброї  видаються  громадянам  органами внутрішніх  справ після пред'явлення паспорта або документа,  який засвідчує особу.  Невикористані дозволи  мають  бути  повернені  в органи внутрішніх справ.
( Пункт  12.2  із змінами, внесеними згідно з  Наказом  МВС  N 615
( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
     12.3.   Військовослужбовці   Збройних   Сил   України,  інших військових  формувань,  а  також  особи  рядового і начальницького складу  органів  внутрішніх  справ  України  дозволи на придбання, зберігання  мисливської,  гладкоствольної,  нарізної, комбінованої вогнепальної,   пневматичної  і  холодної  зброї  одержують  після подання  відповідного  рапорту, довідки з місця роботи, платіжного доручення  (квитанції)  установи банку про оплату послуг за видачу такого  дозволу  та  заповненої   картки-заяви.  ( Пункт  12.3  із змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом МВС N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
     12.4. Придбана    громадянами    гладкоствольна,     нарізна, комбінована  мисливська вогнепальна,  пневматична та холодна зброя протягом десяти днів з дня  придбання  має  бути  зареєстрована  в органах   внутрішніх   справ   за  місцем  проживання  власника  з одержанням дозволу на її зберігання, носіння.
     12.5. Для    одержання   дозволу   на   зберігання,   носіння вогнепальної мисливської,  гладкоствольної, нарізної, комбінованої та  пневматичної  зброї,  арбалетів власниками в органи внутрішніх справ подаються:
     письмове клопотання  щодо  видачі  дозволу  на ім'я керівника органу внутрішніх справ;
     три фотокартки розміром 3 х 4 см;
     дублікат дозволу на придбання зброї з відміткою магазину  про продану зброю або інший документ, що засвідчує джерело надходження та приналежність зброї;
     платіжне доручення  (квитанція)  банку  про  оплату послуг за реєстрацію зброї; ( Абзац п'ятий пункту 12.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
     копію договору  страхування,  якщо  такий  не  надавався  при отриманні  дозволу  на  придбання  зброї.  ( Пункт  12.5 доповнено абзацом згідно з Наказом МВС N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
     Для одержання  дозволу  на  зберігання  колекційної  холодної зброї  її  власник  подає  в  орган  внутрішніх  справ  за  місцем проживання:
     дублікат дозволу з відміткою магазину  про  реалізацію  такої зброї або інші документи;
     кольорові фотографії зброї розміром 15 х 15 см.
     На підставі  поданих  документів орган внутрішніх справ видає дозвіл на  зберігання  такої  зброї.  В  дозволі  ставиться  штамп "колекція".
     У разі  потреби  перевезення  такої  зброї  (для   участі   у виставках  тощо)  органи  внутрішніх  справ  видають дозволи на її перевезення.
     Мисливські ножі  придбаються  громадянами  з  дозволу  органу внутрішніх  справ  на  право  зберігання  і  носіння   мисливської вогнепальної   зброї,   а  також  арбалетів,  що  використовуються громадянами виключно для полювання.  При цьому в дозволі на  право зберігання   і  носіння  зброї  магазином  робиться  відмітка  про реалізацію такого ножа.
     При  перереєстрації зброї (продовженні терміну дії дозволу на її  зберігання  і  носіння)  власниками  в органи внутрішніх справ подається:
     - письмове клопотання про продовження терміну дії дозволу;
     - медична   довідка   про   відсутність   протипоказань,  які перешкоджають володінню зброєю;
     - копію договору страхування;
     - платіжне доручення (квитанція) установи  банку  про  оплату послуг за перереєстрацію зброї.
( Пункт 12.5 доповнено абзацом тринадцятим згідно  з  Наказом  МВС
N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
     12.6. Особам,   які   мають   нагородну   вогнепальну   зброю (пістолети,  револьвери, гвинтівки, карабіни, мисливські рушниці), органами  внутрішніх  справ видаються дозволи на її зберігання без зазначення строку  їх  дії  з  позначкою  "Нагородна".  Нагородною вважається зброя, одержана в порядку, встановленому законодавством України.
12.7.    Для  одержання  дозволу  на зберігання нагородної зброї власником в орган внутрішніх справ подаються такі документи: письмове клопотання; заповнена картка-заява; оригінал або   засвідчена   в   нотаріальному  порядку  копія документа про нагородження зброєю; три фотокартки розміром 3 х 4 см; платіжне доручення (квитанція) банку  про  оплату  послуг  за видачу дозволу; особи,  нагороджені  зброєю главами іноземних держав, главами урядів,  іншими офіційними особами, які мають на це право, подають завірену  копію  офіційного  перекладу  документа про нагородження зброєю. ( Пункт 12.7 доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом МВС
N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
12.8.    Генерали,  адмірали  і  офіцери  Збройних Сил  України, інших  військових  формувань,  а  також  особи вищого, старшого та середнього начальницького складу органів внутрішніх справ України, які  мають  нагородну  зброю, при звільненні в запас або відставку зобов'язані  в  місячний термін зареєструвати таку зброю в органах внутрішніх  справ  за  місцем  проживання  і одержати дозвіл на її зберігання.  ( Пункт  12.8 із змінами, внесеними згідно з  Наказом
МВС N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
     12.9. Подарована     мисливська    нарізна,    гладкоствольна вогнепальна, пневматична та холодна зброя може бути зареєстрована, якщо  особа,  якій  вона  подарована,  має дозвіл на її придбання.  Реєстрація  такої  зброї   відбувається   відповідно   до   вимог, встановлених п.12.5 цієї Інструкції.
12.10.    Спортсмени-стрільці можуть  користуватися  закріпленою за  ними  спортивною  нарізною  та  холодною зброєю тільки в межах стрілецьких тирів або стрільбищ без права зберігання її за  місцем проживання.  Гладкоствольна зброя може видаватися на зберігання за місцем проживання членам і  кандидатам  в  члени  збірної  команди України,   майстрам   спорту,   кандидатам   у  майстри  спорту  і першорозрядникам із стендової стрільби у  разі  одержання  ними  в органах  внутрішніх  справ дозволу на зберігання зброї.  Зазначена зброя зберігається цими особами відповідно до вимог,  викладених у п.12.12 цієї Інструкції.
     12.11. Для  навчання  практичній   стрільбі   громадян,   які
виявляють   бажання   придбати  зброю,  дозволяється  використання
мисливської вогнепальної зброї,  яка  належить  іншим  громадянам, підприємствам,    установам,   організаціям.   Навчання   стрільбі проводиться тільки на стрільбищах,  мисливських стендах і в  інших спеціально   відведених   місцях,   ліцензованих  МВС  України,  в присутності власника зброї та особи, яка проводить навчання згідно з програмою, визначеною МВС України.
12.12.    Зброя,  боєприпаси  до  неї,  що належать громадянам, мають  зберігатися за місцем їх постійного проживання або в місцях тимчасового  перебування  власників  (у  дачних  будинках  тощо) у період   проживання,   в   металевих  ящиках,  сейфах,  спеціально виготовлених  для  зберігання  зброї.  При  цьому зброя має бути в розрядженому  стані. ( Абзац перший пункту 12.12 в редакції Наказу
МВС N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
     У виняткових   випадках   допускається   з   дозволу  органів внутрішніх  справ  тимчасове  зберігання  зброї   без   права   її використання  в  іншого  дорослого  члена  сім'ї  або  найближчого родича,  а в разі  їх  відсутності  -  в  інших  громадян  на  час тривалого   (понад   три   місяці)   відрядження,  перебування  на військових зборах або проходження власником зброї строкової служби у  Збройних  Силах  України  при дотриманні встановлених правил її зберігання.  На період тимчасового  зберігання  зброї  особі,  яка прийняла її на зберігання,  органи внутрішніх справ видають дозвіл з позначкою "на тимчасове зберігання без права користування".
12.13.    Під час перенесення або перевезення вогнепальна зброя має   бути  у  розрядженому  стані  (для  напівавтоматичної  зброї відсутність  патрона  в  патроннику).  У  всіх  випадках  під  час перенесення  або  перевезення  зброї,  боєприпасів  до неї власник зобов'язаний мати при собі дозвіл органу внутрішніх справ на право зберігання та носіння зброї. ( Пункт 12.13 в редакції  Наказу  МВС
N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
12.14.    Вогнепальна  зброя,  крім  зброї  армійських  зразків, заряджені патрони до неї, пневматична та холодна зброя громадянами України  перевозяться  через державний кордон на підставі дозволів МВС,  ГУМВС,  УМВС України,  а іноземними громадянами - тільки  за дозволом МВС України.
     Ввезення на територію України громадянами України зброї, якою вони   нагороджені   главами   іноземних  держав,  главами  урядів іноземних  держав,  іншими  офіційними  особами,  які  мають на це право,  здійснюється  за  дозволами  МВС  України.  ( Пункт  12.14 доповнено  абзацом  другим згідно з Наказом МВС N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
12.15.    Допускається оформлення  в  органах  внутрішніх  справ документів  на  передачу мисливської вогнепальної,  пневматичної і холодної зброї від одного  власника  іншому.  Це  здійснюється  за місцем   обліку  зброї,  яка  передається  працівником  дозвільної системи в присутності її власника та особи,  що має дозвіл органів внутрішніх  справ на придбання цього виду зброї.  При цьому марка, калібр і номер зброї,  що передається,  а також прізвище, ім'я, по батькові,  адреса  колишнього  власника  вписуються  в  дозвіл і в дублікат  дозволу  на  придбання.  Записи   завіряються   підписом начальника  органу  внутрішніх справ і печаткою.  Дублікат дозволу повертається новому власникові для постановки зброї  на  облік  за місцем проживання. Одночасно на підставі здійсненої передачі зброї вносяться відповідні записи в книгу обліку  власників  про  зняття зброї  з  обліку.  Також відповідні зміни про цю зброю вносяться в АІС "Арсенал".
     12.16. Власник   зброї   у   разі   зміни   місця  проживання зобов'язаний звернутися до органу внутрішніх  справ  із  проханням щодо  зняття  її з обліку,  вказавши при цьому нову адресу.  Після прибуття  на  нове  місце  проживання   власник   зобов'язаний   у десятиденний  строк  (у прикордонній місцевості протягом 24 годин) поставити на облік особисту зброю в  місцевому  органі  внутрішніх справ.
     12.17. У   разі   смерті   власника,   нагородна,     нарізна вогнепальна  та інша зброя армійських зразків,  мисливська нарізна або гладкоствольна вогнепальна зброя, пневматична та холодна зброя протягом  п'ятиденного  терміну здається в органи внутрішніх справ на тимчасове зберігання  до  вирішення  питання  щодо  спадкування майна  (але  на  строк  не  більше  шести місяців).  Якщо хтось із спадкоємців  бажає  таку  зброю  (крім  нагородної)   залишити   у власності,   вона   може   бути   зареєстрована  на  його  ім'я  у встановленому порядку.  Якщо серед  спадкоємців  немає  осіб,  які можуть мати або мають право на зберігання зброї, вона ними повинна бути в місячний строк продана або подарована особі,  що має дозвіл органів внутрішніх справ на придбання зброї.
     Якщо хтось із спадкоємців бажає  стати  власником  нагородної зброї,  остання,  у  разі  можливості  її  законного перебування у власності громадян, може бути оформлена відповідно до вимог абзацу першого цього пункту.
     Нагородна короткоствольна    вогнепальна    нарізна     зброя (пістолети, револьвери) може бути залишена у власності спадкоємців після приведення її у стан, не придатний для стрільби в майстернях з  ремонту  зброї  (довідка  про  переробку  повинна знаходитися в особовій справі власника).  Така зброя вважається колекційною і  в дозволі на її зберігання ставиться штамп "колекція". Для одержання дозволу на  її  зберігання  в  орган  внутрішніх  справ  подаються документи:
     письмове клопотання;
     заповнена картка-заява;
     документ, що свідчить про спадщину;
     дозвіл на право зберігання нагородної зброї померлого;
     три фотокартки розміром 3х4 см;
     копію договору страхування;
     платіжне доручення (квитанція) банку  про  оплату  послуг  за видачу дозволу.
( Пункт  12.17  в  редакції  Наказу  МВС  N  615 ( z0575-02 )  від 26.06.2002 )
12.18.    Мисливська  вогнепальна,  пневматична і холодна зброя, що  визнана  комісією  з   визначення   технічного   стану   зброї непридатною для подальшого користування (не підлягає ремонту),  не реєструється (не перереєстровується) і в місячний строк  власником здається  в  органи  внутрішніх справ безкоштовно для знищення або робиться в майстернях з ремонту зброї непридатною для  стрільби  і знімається з обліку. Така зброя для використання її окремих частин та  вузлів   може   за   згодою   власників   зброї   передаватись (продаватись) установам,  що займаються підприємницькою діяльністю з ремонту спортивної і мисливської зброї.
12.19.    У  разі втрати або крадіжки зброї власник зобов'язаний негайно повідомити про це органи внутрішніх справ.
12.20.    Вогнепальну,  пневматичну, холодну зброю (у тому числі нагородну) згідно з законодавством може бути вилучено  в  громадян органами   внутрішніх   справ  за  допущені  порушення  правил  її зберігання,  перевезення і користування, а також в інших випадках, передбачених цією Інструкцією.
     Про анулювання   дозволу    на    зберігання    вогнепальної, пневматичної та холодної зброї органом внутрішніх справ виноситься мотивований  висновок  про  анулювання   дозволу   на   зберігання вогнепальної, пневматичної, чи холодної зброї, який затверджується начальником органу  внутрішніх  справ  (додаток  23).  У  висновку викладаються підстави і мотиви прийняття такого рішення.
12.21.    У разі анулювання органом внутрішніх справ дозволу  на зберігання  зброї вона,  а також бойові припаси до неї в 15-денний строк  передаються  власниками   чи   їхніми   представниками   на комісійний продаж або можуть бути подаровані особі,  що має дозвіл на придбання такої зброї.
     Якщо власник зброї у вказаний строк відповідного рішення щодо її  реалізації  не  прийняв,  вона  вилучається  і  передається  в комісійну  торгівлю  з  поверненням  власнику  її  вартості  після продажу.
12.22.    Вогнепальна,  пневматична  і  холодна  зброя,  а також бойові  припаси,  що  належать   особам,   які   притягуються   до кримінальної  відповідальності,  зберігаються в органах внутрішніх справ до прийняття остаточного рішення слідчих  органів  або  суду щодо   кримінальної   справи.   Якщо   стосовно  зазначеної  особи кримінальна справа закрита  або  судом  винесений  виправдувальний вирок,  зброя,  а  також  дозвіл  на  її  зберігання  повертаються власникові.
     12.23. Для   визначення   технічного   стану  щодо  наявності основних   ушкоджень   мисливської   вогнепальної    зброї,  які враховуються   при  реєстрації  (перереєстрації)  (додаток  24)  в кожному районі,  місті,  при органах внутрішніх справ  створюються комісії   з  числа  працівників  дозвільної  системи,  мисливських інспекторів,  техніків зі  зброї,  експертів-криміналістів,  інших знавців   зброї,   склад  яких  затверджується  рішенням  місцевих державних адміністрацій чи органів місцевого самоврядування.
     12.24. Генерали,   адмірали,   офіцери  Міністерства  оборони України,  Національної  гвардії  України,  Державного  комітету  у справах охорони державною кордону України, Служби безпеки України, Управління державної охорони,  а також особи вищого,  старшого  та середнього  начальницького складу органів внутрішніх справ України при звільненні в запас або відставку з правом  носіння  військової форми  зберігають кортики без дозволу органів внутрішніх справ.  У разі  смерті  власника  кортики  здаються  родичами  у   військові комісаріати  або  в  органи  внутрішніх справ за місцем проживання власника.
     12.25. При  здачі  до  органів внутрішніх справ вогнепальної, пневматичної,  холодної зброї,  що  може  перебувати  у  власності громадян    України,   для   подальшої   реєстрації   в   особисте користування,  оформлення  документів  здійснюється   в   порядку, передбаченому п.12.5   цієї   Інструкції.  При  цьому  обов'язково здійснюється перевірка кожної одиниці зброї по обліках МВС України як викраденої, втраченої, знайденої.
продолжение:  1   2  3
Птицы
Природа утром
Охота на утку
Животные
ПОИСК ПО САЙТУ:
Главная >> Оружие >> Перевезення зброї

  Главная
  Литература
  Законы
  Оружие, снаряжение
  Охотничьи собаки
  Охотничьи животные
  Охота
  Рыбалка
  Грибы
  Кулинария
  Фото, видео
  Юмор
  Контакты


                                                                                              
сосновая ветка

  Новости охоты, рыбалки. Реклама 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
   Использование материалов сайта возможно при размещении активной ссылки
   ©2009    Охота и природа - Информационный портал
березовые ветки
олени
животные, природа
лес, природа
лось