Главная >> Охота >>  Завдання органів внутрішніх справ із здійснення дозвільної системи
Із законодавства України

Завдання органів внутрішніх справ із здійснення дозвільної системи

1.    Загальні положення

1.1.    Відповідно  до  Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ),
Положення про Міністерство внутрішніх справ України ( 157/92-рп ), затвердженого   Розпорядженням    Президента    України  7  жовтня 1992 року,  рішення  МВС  України  з  питань здійснення дозвільної системи є обов'язковими для органів виконавчої влади та  місцевого самоврядування,   а  також  підприємств,  установ,  організацій  і громадян.
1.2.    Міністерство внутрішніх  справ  роботу  щодо  здійснення дозвільної  системи  організує  через  свої  структурні підрозділи міліції громадської безпеки (відділ дозвільної  системи  Головного управління   адміністративної  служби  міліції  МВС  (ГУАСМ  МВС), управління  (відділи)  адміністративної  служби  міліції  головних управлінь  МВС  України  в  Криму,  м.  Києві,  Київській області, управлінь МВС України в областях,  м.  Севастополі,  на транспорті (УАСМ,  ВАСМ  ГУМВС,  УМВС,  УМВСТ),  управління  МВС  України  на транспорті,  відділ  спеціальної  міліції  МВС  України,   старших інспекторів,  інспекторів  дозвільної системи,  а також дільничних інспекторів міліції міськ-, райлінорганів внутрішніх справ.
1.3. Основними   завданнями   органів   внутрішніх   справ  є
запобігання   порушенням    порядку    виготовлення,    придбання,
зберігання,   обліку,   охорони,   перевезення   та   використання
вогнепальної,  пневматичної калібру  понад  4,5  мм  та  швидкістю польоту   кулі   понад   100  метрів  за  секунду  зброї  (далі  - пневматична) і холодної зброї  (арбалети,  мисливські  ножі  тощо, надалі  -  холодна  зброя), пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями   метальними   снарядами   несмертельної   дії,   та зазначених  патронів, боєприпасів до зброї і вибухових матеріалів, попередження  випадків  їх  втрат,  крадіжок,  використання  не за призначенням  та  з  протиправною  метою.  ( Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 292 ( z0297-99 ) від 13.04.99 )
1.4.    Контроль за дотриманням посадовими  особами  міністерств та   інших  центральних  органів  виконавчої  влади,  підприємств, установ,  організацій,  господарських  об'єднань  та   громадянами правил  дозвільної  системи  органи  внутрішніх  справ  здійснюють шляхом  обстеження  таких  об'єктів,  перевірки  й  надання  згоди керівникам  підприємств,  установ  і  організацій та господарських об'єднань  на  укладення  трудових  договорів  з  громадянами   на
виконання    робіт,   пов'язаних   з   виготовленням   придбанням, зберіганням,  обліком,  охороною,  перевезенням  і   використанням спеціально   визначених   предметів   і   матеріалів,   проведення профілактичних заходів щодо попередження  та  припинення  порушень правил  дозвільної  системи,  а  також  притягнення  порушників до відповідальності в порядку, встановленому законодавством України.
1.5.    Прийом  громадян,  представників  підприємств,  установ, організацій та господарських об'єднань в органах внутрішніх  справ здійснюється  відповідно  до  розпорядку,  погодженого з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування не менше трьох раз на тиждень, у робочі, післяробочі години та в один із  вихідних  днів.  Прийом громадян та представників підприємств, установ,  організацій, а також надання їм консультацій та послуг з питань  дозвільної  системи  реєструються  в  книзі обліку прийому громадян, представників підприємств, установ, організацій з питань дозвільної  системи (додаток 1). ( Пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
1.6.    Уся діяльність органів внутрішніх справ щодо  здійснення дозвільної  системи грунтується на суворому дотриманні законності.  Посадові особи,  які  виконують  ці  функції,  організовують  свою роботу відповідно до законодавства, нормативних актів МВС України, а також згідно з цією Інструкцією.

2.    Видача дозволів на придбання, зберігання, перевезення і  використання  вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, пристроїв  вітчизняного   виробництва   для    відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів та вибухових матеріалів, відкриття і функціонування об'єктів дозвільної системи
    ( Назва розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами МВС
      N 292 ( z0297-99 ) від 13.04.99, N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
2.1.    Здійснюючи  дозвільну  систему,  органи внутрішніх справ відповідно до законодавства України видають міністерствам та іншим центральним  органам виконавчої влади,  підприємствам,  установам, організаціям,  господарським  об'єднанням  дозволи  на  придбання, зберігання,   перевезення   й   використання  вогнепальної  зброї, боєприпасів  до неї, холодної зброї, пневматичної зброї, пристроїв вітчизняного   виробництва  для  відстрілу  патронів,  споряджених
гумовими   чи  аналогічними  за  своїми  властивостями  метальними снарядами  несмертельної дії, та зазначених патронів; на відкриття та   функціонування  піротехнічних  майстерень,  пунктів  вивчення матеріальної   частини  зброї,  правил  поводження  з  нею  та  її застосування, а - вибухових матеріалів (вибухових речовин, засобів ініціювання)  -  тільки  державним  підприємствам та організаціям; громадянам   -   дозволи   на   придбання,  зберігання  й  носіння
вогнепальної   мисливської,   холодної  зброї, пневматичної зброї.
( Пункт  2.1  із  змінами, внесеними згідно з  Наказами МВС  N 292
( z0297-99 ) від 13.04.99, N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
2.2.    Усі види дозволів (додатки 2,  3,  4,  5,  6,  7,  8) на придбання,   зберігання,  перевезення  й  використання  спеціально визначених предметів і матеріалів,  на які  поширюється  дозвільна система,   а   також   відкриття  та  функціонування  підприємств, майстерень   і   лабораторій,   мають  зберігатися  в  підрозділах дозвільної  системи, в місцях, що виключають доступ сторонніх осіб до них.
     Дозволи на зберігання та використання предметів, матеріалів і речовин,  відкриття та функціонування  підприємств,  майстерень  і лабораторій,  на  які поширюється дозвільна система,  видаються на ім'я  керівників  підприємств,  установ  і  організацій,  а  також видаються    дозволи   на   зберігання   й   носіння   мисливської вогнепальної, пневматичної і холодної зброї громадянами строком на 3 роки.  Дозволи  на  придбання  та  перевезення  цих  предметів, матеріалів і речовин видаються на строк до 3 місяців.
( Пункт  2.2  із  змінами, внесеними згідно з  Наказом  МВС  N 615
( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
2.3.    Дозволи видаються:
2.3.1.    Головним  управлінням  адміністративної служби міліції МВС України на:
     право ввозу  з-за  кордону  та вивозу з України вогнепальної, пневматичної, холодної зброї та боєприпасів до зброї, мисливського пороху,  вибухових  матеріалів  міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади,  підприємствам, установам, організаціям, господарським  об'єднанням,  а  також іноземним фірмам на підставі міжурядових угод та договорів;
     придбання, зберігання,  носіння  та  вивезення  (за 5 днів до виїзду) з України вогнепальної,  пневматичної,  холодної зброї, та боєприпасів  до зброї іноземним громадянам,  а також ввезення ними зброї та боєприпасів в Україну за клопотанням міністерств та інших центральних   органів   державної   виконавчої  влади  України  за погодженням з посольствами та іноземними  представництвами  країн, громадянами  яких  вони  є,  а  з  метою  полювання,  на конкретно визначений термін,  також за  клопотанням  користувачів  земельних ділянок і мисливських угідь;
     відкриття та  функціонування  республіканських  баз   складів вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, боєприпасів до зброї і вибухових матеріалів, пунктів вивчення матеріальної частини зброї, правил  поводження  з  нею  та  її застосування; ( Абзац четвертий пункту  2.3.1  із  змінами, внесеними згідно з Наказом  МВС  N 615
( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
     зберігання і носіння нагородної зброї.
     ГУАСМ МВС  України,  здійснюючи  в  повному  обсязі   функції дозвільної   системи,   може  видавати  й  інші  передбачені  цією Інструкцією дозволи.
2.3.2.   Управліннями   (відділами)  адміністративної  служби міліції  ГУМВС  України  в  Автономній  Республіці  Крим, м.Києві, Київській області, УМВС України в областях, м.Севастополі на:
     відкриття та функціонування складів  вибухових  матеріалів  і піротехнічних майстерень;
     право ввезення  з-за   кордону   та   вивезення   з   України мисливської,  пневматичної, холодної зброї та боєприпасів до зброї громадянам України;
     придбання, зберігання   та   носіння   мисливської   нарізної вогнепальної зброї громадянам України;
     придбання та зберігання відомчої вогнепальної,  пневматичної, холодної зброї та боєприпасів до зброї  підприємствам,  установам, організаціям.
     Управління  (відділи)  адміністративної  служби міліції ГУМВС України  в Автономній Республіці Крим, м.Києві, Київській області, УМВС  України  в  областях  та м.Севастополі, здійснюючи дозвільну систему,  можуть видавати й інші передбачені цією Інструкцією види дозволів,  крім  дозволів,  що  належать  до компетенції ГУАСМ МВС України.
2.3.3.    Міськрайоргани внутрішніх справ на: придбання і  перевезення  вибухових  матеріалів   і   засобів підриву; носіння і перевезення  відомчої  вогнепальної,  пневматичної, холодної зброї та боєприпасів до зброї; придбання, зберігання   і   носіння    громадянами    України мисливської гладкоствольної вогнепальної,  пневматичної,  холодної зброї; придбання,  зберігання пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями   метальними   снарядами   несмертельної   дії,   та зазначених  патронів  правоохоронним  органам,  а також їх носіння працівникам цих органів. (  Пункт 2.3.3 доповнено абзацом згідно з Наказом МВС N 292 ( z0297-99 ) від 13.04.99 )
  2.4. Органи    внутрішніх    справ   на   транспорті  відділи (відділення)   спеціальної  міліції,  у  межах  своєї  компетенції
видають  дозволи  на відкриття та функціонування об'єктів, що ними обслуговуються,   а   також  на  придбання,  зберігання,  носіння, перевезення  вогнепальної  зброї  і  боєприпасів  до  неї, а також
вибухових  матеріалів, які зберігаються та використовуються на цих об'єктах. ( Пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з  Наказом  МВС
N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
2.5. Залежно  від   виду   дозволів,   що   видаються,   вони підписуються  відповідно керівниками Міністерства внутрішніх справ України (МВС),  головних  управлінь  МВС  (ГУМВС),  управлінь  МВС (УМВС),   управлінь  (відділів)  адміністративної  служби  міліції ГУМВС,  УМВС,  УВСТ,  начальником відділу дозвільної системи ГУАСМ МВС,   а  в  міськ-,  райлінорганах  начальниками  і  скріплюються гербовою  печаткою  органів  внутрішніх  справ.  (  Пункт  2.5  із змінами,  внесними  згідно  з  Наказами МВС N 292 ( z0297-99 ) від 13.04.99, N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
     2.6. Дозволи на придбання,  зберігання і носіння вогнепальної нарізної   зброї   громадянам   України   підписуються   Міністром внутрішніх справ України, його першими заступниками, заступником - начальником   міліції   громадської   безпеки   або   його  першим заступником,  начальниками  ГУМВС  України в Автономній Республіці Крим,   м.Києві,  Київській  області,  УМВС  України  в  областях, м.Севастополі,  а  в  разі  їх  відсутності, особами, що виконують згідно  із  наказом їхні обов'язки, та заступниками - начальниками міліції  громадської  безпеки.  ( Пункт  2.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
     2.7. Оформлений   дозвіл  видається  керівникам  підприємств, установ,  організацій, господарських об'єднань, а також громадянам або  за їх дорученням уповноваженим ними особам під розписку після пред'явлення паспорта чи інших документів, що засвідчують особу. У загонах   воєнізованої   охорони  видача  дозволів  на  зберігання відомчої зброї допускається на ім'я командирів, начальників команд або окремих підрозділів.
2.8.    Видача дозволів  громадянам  на  придбання,  зберігання, носіння і використання зброї здійснюється після проведеного з ними вивчення матеріальної частини зброї,  правил поводження з нею,  її застосування    та   прийняття   відповідних   заліків.   Вивчення проводиться   фахівцями    відповідних    підприємств,    установ, організацій,   що  згідно  зі  статутом  мають  на  це  право,  за затвердженою МВС України програмою.
     Справи про видачу,  продовження, припинення дії та анулювання дозволів на право відкриття  та  функціонування  пунктів  вивчення матеріальної   частини  зброї,  правил  поводження  з  нею  та  її застосування  провадять:  ГУАСМ  МВС  України,  ГУМВС  України   в Автономній Республіці Крим,  м.  Києві та Київській області,  УМВС України в областях та м. Севастополі.
     Матеріали про   видачу   дозволів   на   право  відкриття  та функціонування пунктів вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування розглядає ГУАСМ МВС України.
     Пункти створюються на підставі укладених  між  підприємством, установою,  організацією та УАСМ,  ВАСМ ГУМВС,  УМВС договорів. До складу комісій з приймання заліків входять  працівники  дозвільної системи.  За умови успішного складання заліку громадянам видається довідка  про  вивчення  матеріальної  частини  зброї,  спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування (додаток 40).
     Підставою для  видачі   дозволу   на   право   відкриття   та функціонування пункту вивчення матеріальної частини зброї,  правил поводження  з  нею  та  її  застосування  є  клопотання  керівника підприємства,    установи,    організації,    що    подається   за територіальною належністю до ГУМВС України в Автономній Республіці Крим,  м. Києві та Київській області, УМВС України в областях і м.  Севастополі,  в  якому  зазначаються  найменування   підприємства, установи,  організації,  код  за ЄДРПОУ,  місце і дата реєстрації, місцезнаходження, прізвище, ініціали керівника, службовий телефон, а також мета звернення.
     До звернення додаються:
     - дані про наявність умов проведення навчання;
     - дані  про  осіб,   які   відповідають   за   відкриття   та функціонування пункту вивчення матеріальної частини зброї,  правил поводження з нею та її застосування,  мають доступ до  зброї,  яка використовується в пункті,  викладають та охороняють його (особові листки з обліку кадрів),  та медичні довідки,  що  такі  особи  за станом   здоров'я  можуть  виконувати  вказані  роботи,  службовий телефон, номер та дата наказу про їх призначення;
     - дані про місце проведення практичних стрільб, наявність для цього підстав;
     - дані  про  наявність  зброї та підстави її зберігання,  при умові зберігання та використання зброї на цьому об'єкті;
     - квитанція або платіжне доручення банку про сплату послуг за видачу дозволу.
     ГУМВС України  в  Автономній  Республіці  Крим,  м.  Києві та Київській області,  УМВС України в областях і м.  Севастополі,  до якого  надійшло  звернення  на отримання дозволу,  приймає його до провадження   і   перевіряє   відповідність   наданих   матеріалів установленим вимогам.
     Документи або  матеріали  за  наслідками   такої   перевірки, договір між підприємством,  установою,  організацією і УАСМ,  ВАСМ ГУМВС,  УМВС та висновок про можливість видачі  дозволу  на  право відкриття  та  функціонування пункту вивчення матеріальної частини зброї,  правил поводження з нею та її  застосування,  затверджений керівництвом  УАСМ,  ВАСМ ГУМВС,  УМВС,  надсилаються до ГУАСМ МВС України для подальшого провадження.
     ГУАСМ МВС  України  перевіряє  відповідність таких документів установленим вимогам, після чого готує висновок про видачу дозволу або  відмову  в  його видачі.  Висновок затверджується начальником ГУАСМ МВС України або його заступниками.  У разі відмови у  видачі дозволу  в  листі на адресу ГУМВС,  УМВС зазначається підстава для такої відмови.
( Пункт  2.8  в  редакції  Наказу  МВС  N  615  (  z0575-02 )  від 26.06.2002 )
2.9.    За  видачу  дозволів  утримується  плата  відповідно  до Єдиного  тарифу на послуги,  пов'язані з придбанням,  зберіганням, обліком,  перевезенням вогнепальної  зброї,  боєприпасів  до  неї, вибухових матеріалів,  а також щодо предметів,  на які поширюється дозвільна система,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів України   від   28.12.95  N  1060  ( 1060-95-п ),  зі  змінами  та доповненнями,  внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.98  N  49 ( 49-98-п ), а також постановою Кабінету Міністрів від  04.08.2000  N  1228  ( 1288-2000-п ). ( Пункт 2.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
2.10. Продовження   терміну   дії  дозволів  (перереєстрація) здійснюється в порядку,  передбаченому для їх  видачі.  При  цьому документи,  які  були  надані  при отриманні дозволу і не втратили юридичної сили, заново не надаються.
2.11. Громадяни   України  до   або   під   час   реєстрації, перереєстрації  зброї,  отримання  дозволу  на  право  зберігання, носіння відомчої зброї під  час  виконання  службових  обов'язків, закріплення  за ними зброї повинні в установленому порядку укласти договір страхування  відповідальності  власників  чи  користувачів зброї (далі - договір страхування).
     У разі   відсутності   договору    страхування    реєстрація, перереєстрація,   видача  дозволу  на  право  зберігання,  носіння відомчої зброї під час виконання службових обов'язків, закріплення зброї не проводиться.
     При укладанні ГУМВС,  УМВС,  УМВС  на  транспорті  договорів, угод,  інших нормативно-правових актів щодо будь-якої взаємодії зі страховиками,  які  мають  ліцензії  на  проведення  обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України,  що мають у власності чи іншому законному  володінні  зброю  (у  тому  числі нагородну),  за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння,  зберігання чи використання цієї  зброї (далі  -  страхування  відповідальності  власників чи користувачів зброї),  вони  попередньо   погоджуються  з  ГУАСМ  МВС   України. ( Розділ  2  доповнено  пунктом  2.11   згідно  згідно  з  Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )

3.    Контроль за об'єктами дозвільної системи

     3.1. Об'єкти  дозвільної  системи   інспекторами   дозвільної
системи   та   дільничними   інспекторами   міліції   обстежуються
щоквартально,  а  об'єкти,  де  зберігається  та  використовується велика  кількість  зброї  (20 чи більше одиниць),  і базові склади вибухових матеріалів - щомісячно.
     Керівники органів  внутрішніх  справ  повинні не менше одного разу на рік брати особисту участь у перевірці об'єктів  дозвільної системи.
     3.2. Не менше одного разу на рік,  а,  виходячи з оперативної обстановки,   і   частіше,   об'єкти  дозвільної  системи  повинні обстежуватися  працівниками  дозвільної  системи  та   підрозділів
охорони  об'єктів  спільно  з представниками відповідних комітетів товариств  сприяння  обороні  України,  військових   комісаріатів, органів освіти, інших зацікавлених відомств.
     3.3. На   підприємствах,   в   установах   і    організаціях, господарських   об'єднаннях,   де   виготовляються,  ремонтуються, зберігаються та використовуються  предмети  і  матеріали,  на  які поширюється дозвільна система, перевіряються:
     наявність відповідних  дозволів  на   виготовлення,   ремонт, придбання,   зберігання,   охорону,  перевезення  та  використання підконтрольних предметів і матеріалів, відкриття та функціонування підприємств  і  майстерень,  а також паспортів (на бази,  сховища, склади ВМ, піротехнічні майстерні тощо); строк дії цих документів; згода  на  укладення  громадянами  трудових договорів на виконання робіт на таких об'єктах; дотримання пропускного режиму;
     облік підконтрольних предметів,  матеріалів,  порядок видачі, приймання  зброї,  боєприпасів,  вибухових  матеріалів  (вибухових речовин,  засобів  ініціювання);  їх  списання після використання, повернення в місця  постійного  зберігання;  правильність  ведення відповідної службової документації;
     придатність приміщень,  де  розташовані  об'єкти   дозвільної системи та зберігаються вогнепальна зброя,  боєприпаси, вибухівка, засоби  підривання,  -  міцність  дверей,  стін,  стелі,  підлоги, металевих  сейфів,  шаф,  надійність замків,  справність охоронної протипожежної сигналізації тощо;
     стан технічного    устаткування   (складів,   баз,   сховищ), обладнання забороненої зони;  справність світильників;  розчищення території;   наявність   охорони,   постових  вишок,  блок-постів, сторожових собак,  засобів пожежогасіння,  зв'язку  з  найближчими постами і органами внутрішніх справ;
     стан охорони об'єктів,  укомплектованість  особовим  складом, придатність  його для охорони об'єктів та знання своїх обов'язків, організація служби стрільців,  тривалість  їх  збору  за  сигналом "Тривога",  порядок зміни і підміни,  відповідність розміщення сил та дислокації постів, правильність ведення службової документації, а  також планів оборони цих об'єктів у органах внутрішніх справ та проведення навчання з відпрацюванням взаємодії всіх видів нарядів;
     обладнання та  технічний   стан   транспорту,   що   здійснює перевезення небезпечних вантажів.
     3.4. На  всіх   об'єктах   дозвільної   системи   обов'язково перевіряється   організація   відомчого  контролю  за  схоронністю предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система.
     3.5. У  разі  виявлення  під час обстеження об'єктів порушень складаються відповідні акти  (додатки  9,  10),  в  яких  докладно описується суть виявлених недоліків, указується строк їх усунення.  Один примірник акта залишається на об'єкті дозвільної  системи,  а другий   після   доповіді   керівництву  органу  внутрішніх  справ підшивається до облікової справи на цей  об'єкт.  У  разі  потреби один  примірник акта надсилається в підрозділи охорони при органах внутрішніх справ.
     У разі   виявлення   під   час   перевірки  порушень  порядку виготовлення,  ремонту,  придбання,  зберігання,  обліку, охорони, перевезення  і  використання  спеціально  визначених  предметів  і матеріалів,  відкриття та функціонування  окремих  підприємств  та майстерень  порушники  притягаються до відповідальності в порядку, встановленому законодавством України.
     3.6. Якщо   на   об'єкті   під  час  обстеження  не  виявлені порушення, складається рапорт на ім'я начальника органу внутрішніх справ, у якому вказуються: дата перевірки, найменування об'єкта та результати перевірки.
3.7.    Акти і рапорти про перевірки об'єктів дозвільної системи доповідаються керівникам органів внутрішніх справ,  які  приймають відповідні  рішення,  після  чого  вони  підшиваються до облікових справ на ці об'єкти.


Продовження

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Открытие и проведение весенней охоты

Международная выставка "Оружие и безопасность"
11 - 14 октября 2016 г.
Выставка Охота и рыбалка 2016
C 03 по 06 марта 2016 года в Киеве пройдет международная выставка ОХОТА И РЫБАЛКА.

По вопросам размещения рекламы можно обращаться  КОНТАКТЫ

Охотничьи хозяйства Московской обл.
Охотничьи хозяйства Киевской обл.
Из законодательства Украины об оружии

Видео:
Охота (на кабана, лося, волка, уток, и др.)
Рыбалка 
Животные 
Смешное
Прицеливание при стрельбе (теория)
Стрельба по движущейся цели (практика)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
   Использование материалов сайта возможно при размещении активной ссылки
   © 2009 - 2019   Охота, природа ... - Информационный портал
ветки сосны, природа
ель
Рейтинг@Mail.ru
ТОЗ 34
одежда, снаряжение для охоты, рыбалки
Охота, животные охотничьи