МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 622 від 21.08.98        Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ                          юстиції України
7 жовтня 1998 р.
за N 637/3077

Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами  несмертельної дії, та зазначених патронів, а  також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ N 292 ( z0297-99 ) від 13.04.99 N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 ) ( У тексті наказу та в тексті Інструкції найменування "ГУМВС України в Криму, ГУДСБЕЗ, ГУВ та МТЗ, УДАІ, ЕКУ, Управління дізнання, Головному управлінні військового та матеріально-технічного забезпечення" замінено найменуваннями  "ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, ДДСБЕЗ,  ДРЗ, ГУДАІ,   ДНДЕКЦ,   Відділ дізнання, Департаменті ресурсного   забезпечення", а слова  "Управління внутрішніх справ  на  транспорті, УВСТ, Відділ спецміліції МВС  України" у різних  відмінках виключено на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )

Відповідно до Закону України "Про  міліцію"  (  565-12  ), постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р.  N  576 ( 576-92-п  ) "Про затвердження Положення про дозвільну систему", Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Розпорядженням Президента України від 7 жовтня  1992  р. N 157/92-рп, Розпорядження  Президента  України  від  30 березня 1995 р.  N  61/95-рп  "Про  запобіжні заходи щодо користування мисливською і службово-штатною зброєю та  газовими  пістолетами і револьверами", Постанови Верховної  Ради України від 17 червня 1992 р. "Про право власності на окремі види майна" ( 2471-12 ) із доповненнями до неї від 22 квітня 1993 р. ( 3131-12 ) та 24 січня 1995 р. ( 19/95-вр ), а також у зв'язку з прийняттям  інших нормативних актів по лінії служби дозвільної системи


Н А К А З У Ю:

1.    Затвердити Інструкцію про порядок виготовлення, придбання, зберігання,  обліку,  перевезення  та  використання  вогнепальної, пневматичної і холодної зброї,  а також боєприпасів  до  зброї  та вибухових матеріалів (додається).

     2. Встановити  відповідальність   галузевих   служб   Апарату міністерства:
2.1.    ГУАСМ, УВСТ, Відділу спецміліції МВС України за: забезпечення контролю  за  дотриманням  порядку  на  об'єктах дозвільної   системи  із  вогнепальною,  пневматичною  і  холодною зброєю,  а також боєприпасами до зброї та вибуховими  матеріалами; здійснення   заходів   щодо  їх  забезпечення  надійними  засобами охоронно-пожежної сигналізації;  посилення контролю за додержанням порядку виготовлення,  придбання,  обліку,  зберігання, охорони та використання предметів і матеріалів,  на які поширюється дозвільна система; дотримання правил вилучення,  приймання,  обліку і зберігання вилученої,  добровільно  зданої  та  знайденої  зброї,  а також її передачу до чергових частин органів внутрішніх справ; створення та регулярне  поповнення в кожній черговій частині картотек власників вогнепальної,  пневматичної   і   холодної   зброї;   забезпечення систематичного   професійного   навчання   працівників  дозвільної
системи;  координацію діяльності галузевих служб  міністерства  на цій ділянці роботи.
2.2.    ГУКР, ДДСБЕЗ, ГУБОЗ, ГУКП МВС України за: організацію постійної  взаємодії оперативних служб у роботі з оперативного пошуку зброї,  боєприпасів і вибухових матеріалів, що незаконно  зберігаються,  використовуються  та  раніше  викрадені; спрямування діяльності  негласних  працівників,  у  тому  числі  в місцях позбавлення волі, спецустановах міліції, на виявлення осіб, які мають намір незаконно  придбати  зброю,  проведення  щодо  них кваліфікованих оперативно-розшукових заходів.
2.3.    ГСУ, Відділ дізнання МВС України за:
     своєчасне і    якісне   розслідування   кримінальних   справ, пов'язаних  з   крадіжками   зброї,   боєприпасів   та   вибухових матеріалів,  в  також  незаконним  їх  володінням,  зберіганням  і носінням;  недопущення випадків необгрунтованого припинення  таких справ    і   звільнення   підозрюваних   осіб   від   кримінальної відповідальності.
2.4.    ДНДЕКЦ, ГУАСМ, УВСТ, Відділу спецміліції МВС України за: взяття на облік експериментально відстріляних куль  та  гільз вилученої,  добровільно  зданої  та  знайденої  зброї,  відомчої і службово-штатної зброї,  що зберігається  та  використовується  на об'єктах дозвільної системи,  а також нарізної зброї, що перебуває у  власності   громадян;   створення   державної   кулегільзотеки; зберігання відстріляних гільз та куль.
2.5.    ДРЗ МВС України за:
     виконання роботи   щодо   обліку,   зберігання,  знищення  чи реалізації  вилученої,  добровільно  зданої  та  знайденої  зброї;
     проведення   інвентаризації  такої  зброї  на  складах  управлінь, відділів   матеріально-технічного  забезпечення  ГУМВС  України  в Автономній  Республіці  Крим,  м.  Києві,  Київській області, УМВС України в областях, м.Севастополі, УМВСТ та у відділі спецміліції.
2.6.    Головного штабу МВС України за:
     забезпечення приймання,  зберігання  та   охорони   черговими частинами,   міськрайлінорганами   внутрішніх   справ   вилученої, добровільно зданої та знайденої зброї у відповідності  з  вимогами пунктів  4.8.6.7 - 4.8.6.8.5 Інструкції,  затвердженої наказом МВС України N 485-92 року;  ведення в кожній черговій частині картотек власників  вогнепальної,  пневматичної,  холодної  зброї,  з метою своєчасної перевірки громадян,  затриманих за різні правопорушення та орієнтування чергових нарядів міліції при виїзді їх на побутові конфлікти та за заявами про злочини.
2.7.    УМВС України на транспорті за: проведення спільно  з  адміністраціями  залізниць  і   портів обстежень  об'єктів дозвільної системи зі зброєю,  боєприпасами та вибуховими матеріалами, постійних перевірок громадян, які мають до них  доступ;  забезпечення  активної  роботи  служби  догляду щодо вилучення  вогнепальної  зброї  та   боєприпасів,   що   незаконно перевозяться.
2.8.    ГУДАІ МВС України за:
     організацію контролю   за  перевезенням  вогнепальної  зброї, вибухових матеріалів та  інших  небезпечних  вантажів;  проведення техогляду  автотранспортних  засобів,  що  використовуються для їх перевезення,  погодження  видачі  дозволів  на   перевезення   цих вантажів  та здійснення заходів щодо заборони використання для цих потреб несправних та непристосованих автомобілів.
2.9.    ГУДСО МВС України за:
     забезпечення засобами   охоронної    сигналізації    об'єктів дозвільної   системи,   укомплектування  підрозділів  воєнізованої охорони особовим складом,  спроможним за своїми діловими  якостями та станом здоров'я забезпечити надійну охорону цих об'єктів.
2.10.    ГУДПО МВС України за:
     здійснення контролю   за  протипожежним  станом  на  об'єктах дозвільної  системи,  працездатністю  пожежної   сигналізації   та первинних засобів пожежогасіння.
3.    Начальникам  ГУМВС  України в Автономній Республіці Крим, м.Києві,    Київській    області,   УМВС   України   в   областях, м.Севастополі, на транспорті, відділу спецміліції МВС України:
3.1.    Контроль за роботою із здійснення дозвільної системи  та координації  зусиль  усіх  служб  міліції  з  питань запобігання і усунення  порушень  правил   виготовлення,   ремонту,   придбання, зберігання,   обліку,   охорони,   перевезення   та   використання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, боєприпасів до зброї і вибухових матеріалів та запобігання їх крадіжкам і використанню зі злочинною метою покласти на заступників  начальників  ГУМВС,  УМВС України - начальників міліції громадської безпеки.
3.2.    У місячний строк організувати вивчення  цієї  Інструкції працівниками, які забезпечують дозвільну систему, особовим складом адміністративної служби міліції,  оперативних  служб,  підрозділів Державної служби охорони і державної пожежної охорони та слідчими.  Прийняти від них заліки щодо знання вимог Інструкції.
     У системі службової підготовки систематично провадити заняття з навчання організації роботи і контролю за  об'єктами  дозвільної системи, вивчення законодавства, наказів та інструкцій МВС України з цих питань.
     3.3. Усю   бланкову  продукцію  привести  у  відповідність  з додатками до  Інструкції  та  забезпечити  нею  органи  внутрішніх справ.
3.4.    Ретельно розібратися зі станом технічного  укріплення  і охорони  об'єктів  дозвільної  системи,  забезпечити обладнання їх охоронно-пожежною сигналізацією  та  хімічними  засобами  захисту.  Категорично заборонити функціонування об'єктів,  де не забезпечена надійна охорона  вогнепальної,  пневматичної,  холодної  зброї,  а також   боєприпасів  до  зброї  і  вибухових  матеріалів,  на  які поширюється дозвільна система.
3.5.    Зажадати від усіх працівників, на яких покладені функції із забезпечення дозвільної системи,  якісного обстеження  об'єктів дозвільної системи,  своєчасного виявлення і вилучення мисливської вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, а також боєприпасів до зброї  в  осіб,  які порушують порядок їх зберігання,  реєстрації, використання або систематично  допускають  порушення  громадського порядку, зловживають спиртними напоями або психічно хворі.
3.6.    Підвищити вимоги  до  керівників  підприємств,  установ, організацій,   закладів   освіти,  що  використовують  предмети  і матеріали, на які поширюється дозвільна система, щодо забезпечення їх   надійного   зберігання,   недопущення   використання   не  за призначенням та зі злочинною метою.  Про стан збереження предметів і  матеріалів на об'єктах дозвільної системи регулярно інформувати органи виконавчої влади.
3.7. Вжити     заходів    до    вдосконалення    оперативного обслуговування об'єктів дозвільної системи.
3.8.    Провадити  службові  розслідування  за  кожним  випадком крадіжки вогнепальної зброї,  боєприпасів до неї,  пневматичної та холодної  зброї,  вибухових  матеріалів,  що перебувають на обліку органів  внутрішніх  справ,  а   також   надзвичайних   подій   із застосуванням  вказаних  підконтрольних  предметів,  встановлювати причини й умови,  які сприяли вчиненню таких  злочинів  та  подій.  Висновки  службових  розслідувань  за такими фактами направляти до ГУАСМ МВС України у двотижневий строк.
3.9.    Разом  з  органами  виконавчої  влади  та  зацікавленими відомствами провести широку роботу серед населення  з  роз'яснення нормативних актів, що регламентують порядок придбання, зберігання, обліку,  перевезення та використання,  реєстрації (перереєстрації) вогнепальної зброї,  боєприпасів до неї,  пневматичної та холодної зброї,  вибухових матеріалів,  які підпадають під  дію  дозвільної системи  органів  внутрішніх  справ,  а  також  законодавства  про відповідальність  за  його  порушення,  використовуючи  можливості преси, радіо, телебачення.
3.10. До  кінця  1998  року   в   межах   граничної   штатної чисельності  ГУМВС,  УМВС та наявної чисельності служби дозвільної системи створити в управліннях,  відділах адміністративної  служби міліції відділи, відділення дозвільної системи та ввести в кожному міськрайоргані  внутрішніх  справ  посади  інспекторів   (старших) служби дозвільної системи.
3.11. Для  прийому   громадян,   представників   підприємств, установ і організацій,  що звертаються з питань дозвільної системи в ГУМВС,  УМВС,  міськрайоргани внутрішніх справ,  виділити окремі службові  кабінети,  обладнати їх охоронно-пожежною сигналізацією.  При вході до  службового  кабінету  працівника  служби  дозвільної системи  обладнати  стенд  із  зразками документів,  потрібних для одержання різних видів дозволів,  витягами із  законодавчих  актів про  відповідальність  за  порушення правил дозвільної системи,  а також прізвищами,  іменами та  по  батькові  посадових  осіб  МВС, ГУМВС,   УМВС,   відповідальних   за   організацію  роботи  служби дозвільної системи.
3.12. Про  результати  роботи  по  лінії  дозвільної  системи щорічно доповідати ГУАСМ МВС України до 5 січня та 5 липня  згідно з додатком.
4.    Ректору  Національної  академії  внутрішніх справ України, інших вищих закладів  освіти  МВС  України  включити  до  програми навчання курсантів та слухачів вивчення цієї Інструкції.
5.    Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Головного  управління  адміністративної служби міліції МВС України генерал-майора міліції Білоконя М.В.
6.    Вважати такими,  що втратили чинність,  накази МВС України від 25.03.93 N 164 ( z0051-93 ),  від 28.04.95 N 265 ( z0146-95 ), від 10.06.95 N 372 ( z0191-95 ), від 03.09.96 N 635 ( z0514-96 ).

В.о.Міністра
генерал-лейтенант міліції                             Л.В.Бородич
                                               Затверджено
                                     Наказ Міністерства внутрішніх
                                     справ    України  21   серпня
                                     1998 р. N 622
                            Інструкція
        про порядок виготовлення,  придбання, зберігання,
        обліку, перевезення та використання вогнепальної,
        пневматичної   і    холодної    зброї,  пристроїв
        вітчизняного виробництва для  відстрілу патронів,
        споряджених  гумовими  чи аналогічними за  своїми
        властивостями метальними снарядами  несмертельної
        дії,  та зазначених патронів, а також боєприпасів
               до зброї та вибухових матеріалів
( Назва Інструкції із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС
N 292 ( z0297-99 ) від 13.04.99 )
I.    Завдання органів внутрішніх справ із здійснення дозвільної системи

1.    Загальні положення

1.1.    Відповідно  до  Закону України "Про міліцію" ( 565-12 ),
Положення про Міністерство внутрішніх справ України ( 157/92-рп ), затвердженого   Розпорядженням    Президента    України  7  жовтня 1992 року,  рішення  МВС  України  з  питань здійснення дозвільної системи є обов'язковими для органів виконавчої влади та  місцевого самоврядування,   а  також  підприємств,  установ,  організацій  і громадян.
1.2.    Міністерство внутрішніх  справ  роботу  щодо  здійснення дозвільної  системи  організує  через  свої  структурні підрозділи міліції громадської безпеки (відділ дозвільної  системи  Головного управління   адміністративної  служби  міліції  МВС  (ГУАСМ  МВС), управління  (відділи)  адміністративної  служби  міліції  головних управлінь  МВС  України  в  Криму,  м.  Києві,  Київській області, управлінь МВС України в областях,  м.  Севастополі,  на транспорті (УАСМ,  ВАСМ  ГУМВС,  УМВС,  УМВСТ),  управління  МВС  України  на транспорті,  відділ  спеціальної  міліції  МВС  України,   старших інспекторів,  інспекторів  дозвільної системи,  а також дільничних інспекторів міліції міськ-, райлінорганів внутрішніх справ.
1.3. Основними   завданнями   органів   внутрішніх   справ  є
запобігання   порушенням    порядку    виготовлення,    придбання,
зберігання,   обліку,   охорони,   перевезення   та   використання
вогнепальної,  пневматичної калібру  понад  4,5  мм  та  швидкістю польоту   кулі   понад   100  метрів  за  секунду  зброї  (далі  - пневматична) і холодної зброї  (арбалети,  мисливські  ножі  тощо, надалі  -  холодна  зброя), пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями   метальними   снарядами   несмертельної   дії,   та зазначених  патронів, боєприпасів до зброї і вибухових матеріалів, попередження  випадків  їх  втрат,  крадіжок,  використання  не за призначенням  та  з  протиправною  метою.  ( Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 292 ( z0297-99 ) від 13.04.99 )
1.4.    Контроль за дотриманням посадовими  особами  міністерств та   інших  центральних  органів  виконавчої  влади,  підприємств, установ,  організацій,  господарських  об'єднань  та   громадянами правил  дозвільної  системи  органи  внутрішніх  справ  здійснюють шляхом  обстеження  таких  об'єктів,  перевірки  й  надання  згоди керівникам  підприємств,  установ  і  організацій та господарських об'єднань  на  укладення  трудових  договорів  з  громадянами   на
виконання    робіт,   пов'язаних   з   виготовленням   придбанням, зберіганням,  обліком,  охороною,  перевезенням  і   використанням спеціально   визначених   предметів   і   матеріалів,   проведення профілактичних заходів щодо попередження  та  припинення  порушень правил  дозвільної  системи,  а  також  притягнення  порушників до відповідальності в порядку, встановленому законодавством України.
1.5.    Прийом  громадян,  представників  підприємств,  установ, організацій та господарських об'єднань в органах внутрішніх  справ здійснюється  відповідно  до  розпорядку,  погодженого з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування не менше трьох раз на тиждень, у робочі, післяробочі години та в один із  вихідних  днів.  Прийом громадян та представників підприємств, установ,  організацій, а також надання їм консультацій та послуг з питань  дозвільної  системи  реєструються  в  книзі обліку прийому громадян, представників підприємств, установ, організацій з питань дозвільної  системи (додаток 1). ( Пункт 1.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
1.6.    Уся діяльність органів внутрішніх справ щодо  здійснення дозвільної  системи грунтується на суворому дотриманні законності.  Посадові особи,  які  виконують  ці  функції,  організовують  свою роботу відповідно до законодавства, нормативних актів МВС України, а також згідно з цією Інструкцією.

2.    Видача дозволів на придбання, зберігання, перевезення і  використання  вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, пристроїв  вітчизняного   виробництва   для    відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів та вибухових матеріалів, відкриття і функціонування об'єктів дозвільної системи
    ( Назва розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами МВС
      N 292 ( z0297-99 ) від 13.04.99, N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
2.1.    Здійснюючи  дозвільну  систему,  органи внутрішніх справ відповідно до законодавства України видають міністерствам та іншим центральним  органам виконавчої влади,  підприємствам,  установам, організаціям,  господарським  об'єднанням  дозволи  на  придбання, зберігання,   перевезення   й   використання  вогнепальної  зброї, боєприпасів  до неї, холодної зброї, пневматичної зброї, пристроїв вітчизняного   виробництва  для  відстрілу  патронів,  споряджених
гумовими   чи  аналогічними  за  своїми  властивостями  метальними снарядами  несмертельної дії, та зазначених патронів; на відкриття та   функціонування  піротехнічних  майстерень,  пунктів  вивчення матеріальної   частини  зброї,  правил  поводження  з  нею  та  її застосування, а - вибухових матеріалів (вибухових речовин, засобів ініціювання)  -  тільки  державним  підприємствам та організаціям; громадянам   -   дозволи   на   придбання,  зберігання  й  носіння
вогнепальної   мисливської,   холодної  зброї, пневматичної зброї.
( Пункт  2.1  із  змінами, внесеними згідно з  Наказами МВС  N 292
( z0297-99 ) від 13.04.99, N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
2.2.    Усі види дозволів (додатки 2,  3,  4,  5,  6,  7,  8) на придбання,   зберігання,  перевезення  й  використання  спеціально визначених предметів і матеріалів,  на які  поширюється  дозвільна система,   а   також   відкриття  та  функціонування  підприємств, майстерень   і   лабораторій,   мають  зберігатися  в  підрозділах дозвільної  системи, в місцях, що виключають доступ сторонніх осіб до них.
     Дозволи на зберігання та використання предметів, матеріалів і речовин,  відкриття та функціонування  підприємств,  майстерень  і лабораторій,  на  які поширюється дозвільна система,  видаються на ім'я  керівників  підприємств,  установ  і  організацій,  а  також видаються    дозволи   на   зберігання   й   носіння   мисливської вогнепальної, пневматичної і холодної зброї громадянами строком на 3 роки.  Дозволи  на  придбання  та  перевезення  цих  предметів, матеріалів і речовин видаються на строк до 3 місяців.
( Пункт  2.2  із  змінами, внесеними згідно з  Наказом  МВС  N 615
( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
2.3.    Дозволи видаються:
2.3.1.    Головним  управлінням  адміністративної служби міліції МВС України на:
     право ввозу  з-за  кордону  та вивозу з України вогнепальної, пневматичної, холодної зброї та боєприпасів до зброї, мисливського пороху,  вибухових  матеріалів  міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади,  підприємствам, установам, організаціям, господарським  об'єднанням,  а  також іноземним фірмам на підставі міжурядових угод та договорів;
     придбання, зберігання,  носіння  та  вивезення  (за 5 днів до виїзду) з України вогнепальної,  пневматичної,  холодної зброї, та боєприпасів  до зброї іноземним громадянам,  а також ввезення ними зброї та боєприпасів в Україну за клопотанням міністерств та інших центральних   органів   державної   виконавчої  влади  України  за погодженням з посольствами та іноземними  представництвами  країн, громадянами  яких  вони  є,  а  з  метою  полювання,  на конкретно визначений термін,  також за  клопотанням  користувачів  земельних ділянок і мисливських угідь;
     відкриття та  функціонування  республіканських  баз   складів вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, боєприпасів до зброї і вибухових матеріалів, пунктів вивчення матеріальної частини зброї, правил  поводження  з  нею  та  її застосування; ( Абзац четвертий пункту  2.3.1  із  змінами, внесеними згідно з Наказом  МВС  N 615
( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
     зберігання і носіння нагородної зброї.
     ГУАСМ МВС  України,  здійснюючи  в  повному  обсязі   функції дозвільної   системи,   може  видавати  й  інші  передбачені  цією Інструкцією дозволи.
2.3.2.   Управліннями   (відділами)  адміністративної  служби міліції  ГУМВС  України  в  Автономній  Республіці  Крим, м.Києві, Київській області, УМВС України в областях, м.Севастополі на:
     відкриття та функціонування складів  вибухових  матеріалів  і піротехнічних майстерень;
     право ввезення  з-за   кордону   та   вивезення   з   України мисливської,  пневматичної, холодної зброї та боєприпасів до зброї громадянам України;
     придбання, зберігання   та   носіння   мисливської   нарізної вогнепальної зброї громадянам України;
     придбання та зберігання відомчої вогнепальної,  пневматичної, холодної зброї та боєприпасів до зброї  підприємствам,  установам, організаціям.
     Управління  (відділи)  адміністративної  служби міліції ГУМВС України  в Автономній Республіці Крим, м.Києві, Київській області, УМВС  України  в  областях  та м.Севастополі, здійснюючи дозвільну систему,  можуть видавати й інші передбачені цією Інструкцією види дозволів,  крім  дозволів,  що  належать  до компетенції ГУАСМ МВС України.
2.3.3.    Міськрайоргани внутрішніх справ на: придбання і  перевезення  вибухових  матеріалів   і   засобів підриву; носіння і перевезення  відомчої  вогнепальної,  пневматичної, холодної зброї та боєприпасів до зброї; придбання, зберігання   і   носіння    громадянами    України мисливської гладкоствольної вогнепальної,  пневматичної,  холодної зброї; придбання,  зберігання пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями   метальними   снарядами   несмертельної   дії,   та зазначених  патронів  правоохоронним  органам,  а також їх носіння працівникам цих органів. (  Пункт 2.3.3 доповнено абзацом згідно з Наказом МВС N 292 ( z0297-99 ) від 13.04.99 )
  2.4. Органи    внутрішніх    справ   на   транспорті  відділи (відділення)   спеціальної  міліції,  у  межах  своєї  компетенції
видають  дозволи  на відкриття та функціонування об'єктів, що ними обслуговуються,   а   також  на  придбання,  зберігання,  носіння, перевезення  вогнепальної  зброї  і  боєприпасів  до  неї, а також
вибухових  матеріалів, які зберігаються та використовуються на цих об'єктах. ( Пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з  Наказом  МВС
N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
2.5. Залежно  від   виду   дозволів,   що   видаються,   вони підписуються  відповідно керівниками Міністерства внутрішніх справ України (МВС),  головних  управлінь  МВС  (ГУМВС),  управлінь  МВС (УМВС),   управлінь  (відділів)  адміністративної  служби  міліції ГУМВС,  УМВС,  УВСТ,  начальником відділу дозвільної системи ГУАСМ МВС,   а  в  міськ-,  райлінорганах  начальниками  і  скріплюються гербовою  печаткою  органів  внутрішніх  справ.  (  Пункт  2.5  із змінами,  внесними  згідно  з  Наказами МВС N 292 ( z0297-99 ) від 13.04.99, N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
     2.6. Дозволи на придбання,  зберігання і носіння вогнепальної нарізної   зброї   громадянам   України   підписуються   Міністром внутрішніх справ України, його першими заступниками, заступником - начальником   міліції   громадської   безпеки   або   його  першим заступником,  начальниками  ГУМВС  України в Автономній Республіці Крим,   м.Києві,  Київській  області,  УМВС  України  в  областях, м.Севастополі,  а  в  разі  їх  відсутності, особами, що виконують згідно  із  наказом їхні обов'язки, та заступниками - начальниками міліції  громадської  безпеки.  ( Пункт  2.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
     2.7. Оформлений   дозвіл  видається  керівникам  підприємств, установ,  організацій, господарських об'єднань, а також громадянам або  за їх дорученням уповноваженим ними особам під розписку після пред'явлення паспорта чи інших документів, що засвідчують особу. У загонах   воєнізованої   охорони  видача  дозволів  на  зберігання відомчої зброї допускається на ім'я командирів, начальників команд або окремих підрозділів.
2.8.    Видача дозволів  громадянам  на  придбання,  зберігання, носіння і використання зброї здійснюється після проведеного з ними вивчення матеріальної частини зброї,  правил поводження з нею,  її застосування    та   прийняття   відповідних   заліків.   Вивчення проводиться   фахівцями    відповідних    підприємств,    установ, організацій,   що  згідно  зі  статутом  мають  на  це  право,  за затвердженою МВС України програмою.
     Справи про видачу,  продовження, припинення дії та анулювання дозволів на право відкриття  та  функціонування  пунктів  вивчення матеріальної   частини  зброї,  правил  поводження  з  нею  та  її застосування  провадять:  ГУАСМ  МВС  України,  ГУМВС  України   в Автономній Республіці Крим,  м.  Києві та Київській області,  УМВС України в областях та м. Севастополі.
     Матеріали про   видачу   дозволів   на   право  відкриття  та функціонування пунктів вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування розглядає ГУАСМ МВС України.
     Пункти створюються на підставі укладених  між  підприємством, установою,  організацією та УАСМ,  ВАСМ ГУМВС,  УМВС договорів. До складу комісій з приймання заліків входять  працівники  дозвільної системи.  За умови успішного складання заліку громадянам видається довідка  про  вивчення  матеріальної  частини  зброї,  спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування (додаток 40).
     Підставою для  видачі   дозволу   на   право   відкриття   та функціонування пункту вивчення матеріальної частини зброї,  правил поводження  з  нею  та  її  застосування  є  клопотання  керівника підприємства,    установи,    організації,    що    подається   за територіальною належністю до ГУМВС України в Автономній Республіці Крим,  м. Києві та Київській області, УМВС України в областях і м.  Севастополі,  в  якому  зазначаються  найменування   підприємства, установи,  організації,  код  за ЄДРПОУ,  місце і дата реєстрації, місцезнаходження, прізвище, ініціали керівника, службовий телефон, а також мета звернення.
     До звернення додаються:
     - дані про наявність умов проведення навчання;
     - дані  про  осіб,   які   відповідають   за   відкриття   та функціонування пункту вивчення матеріальної частини зброї,  правил поводження з нею та її застосування,  мають доступ до  зброї,  яка використовується в пункті,  викладають та охороняють його (особові листки з обліку кадрів),  та медичні довідки,  що  такі  особи  за станом   здоров'я  можуть  виконувати  вказані  роботи,  службовий телефон, номер та дата наказу про їх призначення;
     - дані про місце проведення практичних стрільб, наявність для цього підстав;
     - дані  про  наявність  зброї та підстави її зберігання,  при умові зберігання та використання зброї на цьому об'єкті;
     - квитанція або платіжне доручення банку про сплату послуг за видачу дозволу.
     ГУМВС України  в  Автономній  Республіці  Крим,  м.  Києві та Київській області,  УМВС України в областях і м.  Севастополі,  до якого  надійшло  звернення  на отримання дозволу,  приймає його до провадження   і   перевіряє   відповідність   наданих   матеріалів установленим вимогам.
     Документи або  матеріали  за  наслідками   такої   перевірки, договір між підприємством,  установою,  організацією і УАСМ,  ВАСМ ГУМВС,  УМВС та висновок про можливість видачі  дозволу  на  право відкриття  та  функціонування пункту вивчення матеріальної частини зброї,  правил поводження з нею та її  застосування,  затверджений керівництвом  УАСМ,  ВАСМ ГУМВС,  УМВС,  надсилаються до ГУАСМ МВС України для подальшого провадження.
     ГУАСМ МВС  України  перевіряє  відповідність таких документів установленим вимогам, після чого готує висновок про видачу дозволу або  відмову  в  його видачі.  Висновок затверджується начальником ГУАСМ МВС України або його заступниками.  У разі відмови у  видачі дозволу  в  листі на адресу ГУМВС,  УМВС зазначається підстава для такої відмови.
( Пункт  2.8  в  редакції  Наказу  МВС  N  615  (  z0575-02 )  від 26.06.2002 )
2.9.    За  видачу  дозволів  утримується  плата  відповідно  до Єдиного  тарифу на послуги,  пов'язані з придбанням,  зберіганням, обліком,  перевезенням вогнепальної  зброї,  боєприпасів  до  неї, вибухових матеріалів,  а також щодо предметів,  на які поширюється дозвільна система,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів України   від   28.12.95  N  1060  ( 1060-95-п ),  зі  змінами  та доповненнями,  внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.98  N  49 ( 49-98-п ), а також постановою Кабінету Міністрів від  04.08.2000  N  1228  ( 1288-2000-п ). ( Пункт 2.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
2.10. Продовження   терміну   дії  дозволів  (перереєстрація) здійснюється в порядку,  передбаченому для їх  видачі.  При  цьому документи,  які  були  надані  при отриманні дозволу і не втратили юридичної сили, заново не надаються.
2.11. Громадяни   України  до   або   під   час   реєстрації, перереєстрації  зброї,  отримання  дозволу  на  право  зберігання, носіння відомчої зброї під  час  виконання  службових  обов'язків, закріплення  за ними зброї повинні в установленому порядку укласти договір страхування  відповідальності  власників  чи  користувачів зброї (далі - договір страхування).
     У разі   відсутності   договору    страхування    реєстрація, перереєстрація,   видача  дозволу  на  право  зберігання,  носіння відомчої зброї під час виконання службових обов'язків, закріплення зброї не проводиться.
     При укладанні ГУМВС,  УМВС,  УМВС  на  транспорті  договорів, угод,  інших нормативно-правових актів щодо будь-якої взаємодії зі страховиками,  які  мають  ліцензії  на  проведення  обов'язкового страхування цивільної відповідальності громадян України,  що мають у власності чи іншому законному  володінні  зброю  (у  тому  числі нагородну),  за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння,  зберігання чи використання цієї  зброї (далі  -  страхування  відповідальності  власників чи користувачів зброї),  вони  попередньо   погоджуються  з  ГУАСМ  МВС   України. ( Розділ  2  доповнено  пунктом  2.11   згідно  згідно  з  Наказом
Міністерства внутрішніх справ N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )

3.    Контроль за об'єктами дозвільної системи

     3.1. Об'єкти  дозвільної  системи   інспекторами   дозвільної
системи   та   дільничними   інспекторами   міліції   обстежуються
щоквартально,  а  об'єкти,  де  зберігається  та  використовується велика  кількість  зброї  (20 чи більше одиниць),  і базові склади вибухових матеріалів - щомісячно.
     Керівники органів  внутрішніх  справ  повинні не менше одного разу на рік брати особисту участь у перевірці об'єктів  дозвільної системи.
     3.2. Не менше одного разу на рік,  а,  виходячи з оперативної обстановки,   і   частіше,   об'єкти  дозвільної  системи  повинні обстежуватися  працівниками  дозвільної  системи  та   підрозділів
охорони  об'єктів  спільно  з представниками відповідних комітетів товариств  сприяння  обороні  України,  військових   комісаріатів, органів освіти, інших зацікавлених відомств.
     3.3. На   підприємствах,   в   установах   і    організаціях, господарських   об'єднаннях,   де   виготовляються,  ремонтуються, зберігаються та використовуються  предмети  і  матеріали,  на  які поширюється дозвільна система, перевіряються:
     наявність відповідних  дозволів  на   виготовлення,   ремонт, придбання,   зберігання,   охорону,  перевезення  та  використання підконтрольних предметів і матеріалів, відкриття та функціонування підприємств  і  майстерень,  а також паспортів (на бази,  сховища, склади ВМ, піротехнічні майстерні тощо); строк дії цих документів; згода  на  укладення  громадянами  трудових договорів на виконання робіт на таких об'єктах; дотримання пропускного режиму;
     облік підконтрольних предметів,  матеріалів,  порядок видачі, приймання  зброї,  боєприпасів,  вибухових  матеріалів  (вибухових речовин,  засобів  ініціювання);  їх  списання після використання, повернення в місця  постійного  зберігання;  правильність  ведення відповідної службової документації;
     придатність приміщень,  де  розташовані  об'єкти   дозвільної системи та зберігаються вогнепальна зброя,  боєприпаси, вибухівка, засоби  підривання,  -  міцність  дверей,  стін,  стелі,  підлоги, металевих  сейфів,  шаф,  надійність замків,  справність охоронної протипожежної сигналізації тощо;
     стан технічного    устаткування   (складів,   баз,   сховищ), обладнання забороненої зони;  справність світильників;  розчищення території;   наявність   охорони,   постових  вишок,  блок-постів, сторожових собак,  засобів пожежогасіння,  зв'язку  з  найближчими постами і органами внутрішніх справ;
     стан охорони об'єктів,  укомплектованість  особовим  складом, придатність  його для охорони об'єктів та знання своїх обов'язків, організація служби стрільців,  тривалість  їх  збору  за  сигналом "Тривога",  порядок зміни і підміни,  відповідність розміщення сил та дислокації постів, правильність ведення службової документації, а  також планів оборони цих об'єктів у органах внутрішніх справ та проведення навчання з відпрацюванням взаємодії всіх видів нарядів;
     обладнання та  технічний   стан   транспорту,   що   здійснює перевезення небезпечних вантажів.
     3.4. На  всіх   об'єктах   дозвільної   системи   обов'язково перевіряється   організація   відомчого  контролю  за  схоронністю предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система.
     3.5. У  разі  виявлення  під час обстеження об'єктів порушень складаються відповідні акти  (додатки  9,  10),  в  яких  докладно описується суть виявлених недоліків, указується строк їх усунення.  Один примірник акта залишається на об'єкті дозвільної  системи,  а другий   після   доповіді   керівництву  органу  внутрішніх  справ підшивається до облікової справи на цей  об'єкт.  У  разі  потреби один  примірник акта надсилається в підрозділи охорони при органах внутрішніх справ.
     У разі   виявлення   під   час   перевірки  порушень  порядку виготовлення,  ремонту,  придбання,  зберігання,  обліку, охорони, перевезення  і  використання  спеціально  визначених  предметів  і матеріалів,  відкриття та функціонування  окремих  підприємств  та майстерень  порушники  притягаються до відповідальності в порядку, встановленому законодавством України.
     3.6. Якщо   на   об'єкті   під  час  обстеження  не  виявлені порушення, складається рапорт на ім'я начальника органу внутрішніх справ, у якому вказуються: дата перевірки, найменування об'єкта та результати перевірки.
3.7.    Акти і рапорти про перевірки об'єктів дозвільної системи доповідаються керівникам органів внутрішніх справ,  які  приймають відповідні  рішення,  після  чого  вони  підшиваються до облікових справ на ці об'єкти.

4.    Права органів внутрішніх справ у разі виявлення порушень правил дозвільної системи

4.1.    Згідно  із  п.22  статті 11 Закону України "Про міліцію"
( 565-12 ) органам внутрішніх справ надано право:
     анулювати виданий підприємству, установі й організації дозвіл на  придбання,  зберігання  і  використання  зброї,   боєприпасів, вибухових  речовин і матеріалів,  інших предметів і речовин у разі невиконання встановлених правил користування і поводження  з  ними або  недоцільності їх подальшого зберігання,  вилучати при потребі зазначені предмети, опечатувати склади, бази й сховища тощо;
     зупиняти повністю  чи   частково   діяльність   піротехнічних майстерень,  в  яких порушується облік піротехнічних виробів та не забезпечується безпека працівників або інших громадян;
     анулювати дозволи на придбання, зберігання і носіння зброї та боєприпасів,  видані  громадянам,  у  разі  порушення  порядку  її зберігання  або  використання та у випадках,  передбачених п.  5.2 цієї Інструкції;
     давати керівникам    підприємств,    установ,    організацій, господарських об'єднань обов'язкові для них письмові вказівки щодо усунення порушень правил придбання,  зберігання,  обліку, охорони, перевезення  і  використання  спеціально   визначених   предметів, відкриття  та  функціонування  підприємств  і  майстерень,  на які поширюється дозвільна система.
5. Надання згоди на укладення трудових договорів на виконання робіт, пов'язаних з  виготовленням, ремонтом,  придбанням,  зберіганням,    обліком, охороною,     перевезенням    і    використанням предметів, на які поширюється дозвільна система
5.1.    Надання керівникам  підприємств,  установ,  організацій, господарських  об'єднань  згоди на укладення трудових договорів із громадянами  на  виконання  робіт,  пов'язаних  з   виготовленням, ремонтом,    придбанням,   обліком,   охороною,   перевезенням   і використанням предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна
система,  здійснюється після всебічної і ретельної перевірки таких осіб на підставі листів керівників або ними уповноважених органів, які  з цією метою подають в органи внутрішніх справ необхідні дані
(список осіб із зазначенням їхніх прізвищ,  імен та  по  батькові, дати і місця народження і проживання,  відомостей щодо попередньої трудової діяльності;  висновок (довідку) медичної установи  (ЛКК), що такі особи за станом здоров'я можуть виконувати вказані роботи, і сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду щодо  наявності  чи  відсутності  наркологічних  протипоказань  до виконання    вказаних    функціональних    обов'язків;     довідки
встановленого   зразка   про   складання   заліків   щодо   знання матеріальної  частини  зброї,   правил   поводження   з   нею   та застосування).
     Органи внутрішніх  справ  не   мають   права   давати   згоду керівникам   підприємств,   установ,   організацій,  господарських об'єднань  на  укладення  трудових  договорів  з  громадянами   на виконання  таких  робіт,  а  також  видавати дозволи на придбання, зберігання і носіння вогнепальної,  пневматичної чи холодної зброї громадянам у разі:
     наявності в  особи  медичних   протипоказань   до   виконання вказаних функціональних обов'язків та володіння зброєю;
     наявності даних  про  систематичне  порушення  такою   особою громадського  порядку,  зловживання  спиртними  напоями,  вживання наркотичних речовин без призначення лікаря тощо;
     пред'явлення такій  особі обвинувачення про вчинення злочину, а також віддання до суду;
     наявності непогашеної або не знятої у встановленому порядку з такої особи судимості за  умисні  злочини,  а  також  за  злочини, учинені   із   застосуванням   вогнепальної  зброї  або  вибухових матеріалів;
     наявності умовного   засудження   такої   особи  з  іспитовим строком;
     наявності вироку   суду   стосовно   особи,  виконання  якого відстрочено, або засудження її до виправних робіт;
     відсутності довідки   про   складання   заліків   на   знання матеріальної частини зброї,  правил поводження з  нею  та  порядку застосування.
5.2.    У разі наявності обставин,  що  перешкоджають  одержанню згоди  на  укладення трудових договорів з громадянами на виконання робіт, пов'язаних з виготовленням, ремонтом, зберіганням, обліком, охороною,  перевезенням і використанням предметів і матеріалів, на які  поширюється  дозвільна  система,  орган  внутрішніх  справ  у письмовій  формі  в  місячний  строк із дня надходження матеріалів повідомляє про це керівників  підприємств,  установ,  організацій, господарських об'єднань та громадян.

6.    Облік предметів і матеріалів, підприємств і майстерень, на які поширюється дозвільна система (об'єктів дозвільної системи)

6.1.    Облік предметів і матеріалів,  підприємств і майстерень, на які поширюється дозвільна система,  здійснюється в книзі обліку об'єктів   дозвільної   системи,  які  перебувають  під  контролем (додаток 11).
6.2.    На  кожний об'єкт дозвільної системи заводиться облікова справа,  якій присвоюється реєстраційний номер. Облікові справи на об'єкти,  які  знаходяться  на  одному  підприємстві,  в установі, організації, господарському об'єднанні, ведуться окремо.
6.3.    Облікова справа на об'єкт дозвільної системи складається із двох розділів: у першому - зосереджуються матеріали, які стали підставою для відкриття об'єкта:  листування, пов'язане з одержанням дозволів на виготовлення,    ремонт,   придбання,   зберігання,   перевезення, використання предметів і матеріалів,  відкриття та  функціонування підприємств  і  майстерень,  на які поширюється дозвільна система, корінці цих дозволів,  платіжні доручення (квитанції)  про  оплату послуг,  пов'язаних  з  видачею  дозволів,  копії актів перевірки, інформацій і подань про виявлені порушення і відповіді на них; у другому  - списки особового складу охорони,  дані про осіб, які  виконують  роботи,  пов'язані  з   виготовленням,   ремонтом, зберіганням,   придбанням,   обліком,   охороною,  перевезенням  і використанням підконтрольних  предметів  і  матеріалів,  матеріали перевірки зазначених осіб,  дислокації постів охорони, довідки про складання заліків на знання  матеріальної  частини  зброї,  правил поводження з нею та порядку застосування тощо.
6.4.    Облікові  справи  зберігаються  постійно  у  працівників дозвільної  системи.  У  разі  ліквідації  об'єкта облікова справа здається в архів,  а при  передачі  об'єкта  під  контроль  іншого органу внутрішніх справ - пересилається останньому.
6.5.    Управління  (відділи)  адміністративної  служби  міліції ГУМВС  України  в  Автономній Республіці Крим, м. Києві, Київській області, УМВС України в областях, м. Севастополі, УМВСТ та відділу спеціальної  міліції  щодо  кожного органу внутрішніх справ ведуть контрольно-наглядові справи.
     6.6. Контрольно-наглядові    справи    містять    дані    про працівників,  які здійснюють дозвільну  систему;  списки  об'єктів дозвільної   системи   із   зазначенням  їх  відомчої  належності, кількості  в  них  зброї,  звітні  дані,  доповідні  записки   про результати   роботи   органу   внутрішніх  справ  щодо  здійснення
дозвільної системи;  матеріали перевірок, копії інформацій, подань про виявлені недоліки й відповіді на них.

7.    Облік власників вогнепальної зброї

     7.1. Облік   власників   мисливської  вогнепальної  нарізної, гладкоствольної, пневматичної, а також холодної зброї здійснюється в  книзі  обліку власників мисливської вогнепальної,  пневматичної зброї,  а  також  холодної  зброї  (додаток  12).  Відомості   про наявність  такої  зброї  в  громадян  заносяться  в автоматизовану інформаційну систему (АІС) "Арсенал".
7.2.    На  кожну  особу,  яка володіє вогнепальною мисливською, пневматичною,  а  також  холодною  нагородною  зброєю зброєю (крім відомчої   зброї),   заводиться  особова  справа.  Особові  справи власників  нарізної  вогнепальної  зброї  ведуться  в  управліннях (відділах)   адміністративної   служби  міліції  ГУМВС  України  в Автономній  Республіці  Крим,  м.  Києві,  Київській  області УМВС України в областях, м. Севастополі, а на власників гладкоствольних
мисливських   рушниць,   пневматичної   та   холодної  зброї  -  у
міськрайорганах   внутрішніх   справ.  (  Пункт  7.2  із  змінами,
внесеними згідно з Наказом МВС N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
7.3.    Особова справа власника зброї містить такі документи: письмове клопотання про видачу дозволу на право придбання,  а також зберігання і носіння за кожну одиницю зброї окремо; картку-заяву (додаток 13); корінець дозволу  на  придбання зброї або інші документи,  що засвідчують факт придбання зброї; матеріали перевірки  власника  зброї,  рапорт  (додаток  14), довідки про перевірку за оперативними обліками,  обліками медичних установ тощо; платіжне доручення   (квитанцію)   про   оплату   послуг   за реєстрацію (перереєстрацію) зброї; копію  договору  страхування.  (  Пункт 7.3 доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом МВС N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
7.4.    Особові справи власників вказаної зброї  зберігаються  у працівника,  який  здійснює  дозвільну  систему  і  для  зручності користування розставляються в алфавітному порядку.
7.5.    У  чергових  частинах  міськрайорганів  внутрішніх справ працівником,  який здійснює дозвільну систему,  ведеться картотека власників мисливської вогнепальної, пневматичної та холодної зброї (додаток 15),  яка використовується для перевірки осіб, затриманих за різні правопорушення, а також для інформування нарядів міліції.  Працівниками чергової  частини  може  вестися  комп'ютерний  облік власників зброї.
7.6.    У разі зміни постійного місця проживання  власник  такої зброї знімається з обліку органом внутрішніх справ, а його особова справа надсилається для взяття на облік в орган  внутрішніх  справ за новим місцем проживання.  У разі вилучення зброї,  добровільної її здачі  в  орган  внутрішніх  справ,  продажу,  смерті  власника особова справа здається в архів,  про що в журналі обліку, а також у АІС "Арсенал" робиться відповідний запис.
     7.7. Контроль   за  зберіганням  вогнепальної,  пневматичної, холодної зброї,  що  належить  громадянам,  здійснюється  органами внутрішніх   справ   у   відповідності   із   суворим  дотриманням законності.  Перевірка  порядку  зберігання  зброї  громадянами  в домашніх  умовах  проводиться  не  рідше  одного разу на рік.  Про результати перевірки  складається  рапорт,  який  підшивається  до особової справи власника.  Вказівки працівників органів внутрішніх справ  щодо  забезпечення  схоронності   вогнепальної   зброї   та боєприпасів  до  неї,  а  також  пневматичної  і  холодної зброї є обов'язковими для її власників.
     7.8. Облікові   справи   на   об'єкти   дозвільної   системи, контрольно-наглядові справи на органи  внутрішніх  справ,  особові справи власників мисливської вогнепальної,  пневматичної, холодної зброї,  журнали  обліку  об'єктів  дозвільної  системи,  власників мисливської    вогнепальної,   пневматичної   і   холодної   зброї обліковуються  і  зберігаються  в   порядку,   встановленому   для документів службового користування.

II.    Придбання, зберігання, облік, охорона, перевезення і використання зброї та бойових припасів

8.    Загальні положення

8.1.    Дозвільна система,  що здійснюється органами  внутрішніх справ,  поширюється на бойову нарізну армійських зразків зброю або виготовлену за  спеціальним  замовленням,  вихолощену,  навчальну, несучасну стрілецьку, спортивну, мисливську нарізну, комбіновану і гладкоствольну вогнепальну зброю,  бойові  припаси  до  цих  видів зброї,  пневматичну  зброю,  пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначені патрони,  холодну зброю (арбалети, мисливські ножі, катани, шаблі, шашки,  мечі,  палаші,  ятагани,  фінські ножі, кортики, кинджали, штики,  штик-ножі,  які  не  перебувають  на  озброєнні військових формувань),  що  належать  підприємствам, установам, організаціям, господарським  об'єднанням та громадянам. ( Пункт 8.1 із  змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 292 ( z0297-99 ) від 13.04.99 )
8.2.    Вогнепальною вважається зброя, в якій снаряд (куля, шрот тощо)  приводиться  в  рух  миттєвим  звільненням хімічної енергії заряду (пороху або іншої пальної суміші).
8.3.    До  бойової  нарізної  вогнепальної зброї належить зброя армійських зразків або виготовлена  за  спеціальними  замовленнями (пістолети,  револьвери,  гвинтівки,  карабіни, автомати, кулемети тощо).
8.4.    До  несучасної  стрілецької зброї належить вогнепальна і холодна  зброя,  яка  знята  з   озброєння   сучасних   армії   та виробництва,  або  та,  що  існує в одиничних екземплярах та малих партіях,  а також  зброя  зазначеного  вище  типу,  виготовлена  в сучасних умовах спеціально для виставок (експонування) в одиничних екземплярах та малих партіях.
8.5.    До  вихолощеної зброї належить зброя армійських зразків, спеціально пристосована до стрільби холостими зарядами,  з якої не можливо зробити постріл бойовим зарядом.
8.6.    До учбової вогнепальної  зброї  належить  нарізна  зброя армійських зразків (пістолети,  револьвери,  гвинтівки,  карабіни, автомати і кулемети тощо),  мисливська вогнепальна зброя приведена на  заводах-виготовлювачах  чи  в  майстернях  з  ремонту зброї до стану,  що виключає можливість здійснення пострілу без спеціальних ремонтних робіт.
8.7.    До  спортивної  вогнепальної  зброї  належать  спортивні пістолети,  револьвери,  гвинтівки, які виробником передбачені для використання в спортивних цілях, а також гладкоствольні рушниці.
8.8.    До  мисливської  вогнепальної  зброї належать мисливські карабіни,  гладкоствольні  рушниці,  гладкоствольні   рушниці   із свердловиною  "парадокс"  з нарізами 100 - 140 мм на початку або у кінці  ствола,  мисливські   рушниці   з   свердловиною   "сюпра", комбіновані рушниці, що мають нарівні з гладкими і нарізні стволи, та   мисливські   малокаліберні   гвинтівки.    Довжина    стволів гладкоствольних  рушниць повинна бути не менше 450 мм,  а загальна довжина зброї не менше 800 мм.
     8.9. До   бойових   припасів  належать  патрони  до  нарізної вогнепальної зброї різних калібрів,  а також заряджені патрони для гладкоствольних мисливських рушниць, мисливський порох і капсулі.
8.10.    До пневматичної зброї належать  пістолети,  револьвери, гвинтівки  калібру  понад  4,5  міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду,  в яких снаряд (куля)  приводиться  в рух за рахунок стиснутих газів.
     8.11. До  холодної  зброї  належать  пристрої  та   предмети, конструктивно  призначені  для  ураження  живої  чи  іншої цілі за допомогою м'язової сили людини чи механічного пристрою (може  бути холодною ручною та холодною метальною).
     8.12. До   пристроїв  для  відстрілу  патронів,   споряджених
гумовими   чи  аналогічними  за  своїми  властивостями  метальними
снарядами несмертельної дії,  належать такі пістолети і револьвери вітчизняного виробництва,  які виготовлені у встановленому законом порядку,  конструктивно призначені тільки для відстрілу  патронів, споряджених  гумовими  чи  аналогічними  за  своїми  властивостями метальними снарядами несмертельної дії, і технічно не придатні для стрільби  бойовими  патронами.  При  цьому  їхня  конструкція  має забезпечувати  неможливість взаємозаміни основних частин бойової і спортивної вогнепальної зброї.
     До патронів  належать   патрони,   споряджені   гумовими   чи аналогічними   за   своїми   властивостями   метальними  снарядами несмертельної дії,  призначені для відстрілу їх тільки  пристроями вітчизняного  виробництва  і  допущені  в установленому порядку до використання.  (  Розділ  2 доповнено  пунктом  8.12 згідно  з  Наказом МВС N 292
(  z0297-99 ) від 13.04.99, із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
     8.13. Порядок   придбання,   зберігання,   обліку,   охорони, перевезення   і   використання   зброї   та   бойових  припасів  в міністерствах  і  відомствах,  на  підприємствах,   в   установах, організаціях і господарських об'єднаннях регламентується відомчими Інструкціями, узгодженими з МВС України.
9.    Придбання вогнепальної зброї і бойових припасів міністерствами  та  іншими  центральними  органами державної   виконавчої    влади,   підприємствами, установами,     організаціями,      господарськими об'єднаннями і громадянами
9.1.    Вогнепальна,  пневматична  та  холодна  зброя  і бойові припаси, пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених  гумовими  чи  аналогічними  за  своїми  властивостями метальними  снарядами  несмертельної  дії,  та  зазначені  патрони міністерствами  та  іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами,    установами,    організаціями,    господарськими об'єднаннями  і громадянами може бути придбана для: ( Абзац перший пункту  9.1  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом МВС N 292 ( z0297-99 ) від 13.04.99 )
     озброєння особового складу охорони,  а  також  окремих  осіб, яким за родом служби законодавством дозволено носіння вогнепальної зброї,  пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених  гумовими  чи  аналогічними  за  своїми  властивостями метальними  снарядами  несмертельної  дії, та зазначених патронів;
(  Абзац  другий пункту 9.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
МВС N 292 ( z0297-99 ) від 13.04.99 )
     науково-дослідних потреб;
     навчальних потреб  (забезпечення  допризовної  військової   і
спеціальної підготовки);
     спортивних потреб;
     промислового та  любительського  полювання;  захисту   життя,
здоров'я, житла та майна громадян;
     використання на зйомках кінофільмів, у сценічних постановках, циркових виставах;
     експонування в музеях, на виставках; колекціонування.
     Дозволи  на придбання та зберігання і носіння зброї пристроїв вітчизняного   виробництва  для  відстрілу  патронів,  споряджених гумовими   чи  аналогічними  за  своїми  властивостями  метальними снарядами  несмертельної  дії, та зазначених патронів для вказаних потреб   видаються   тільки   за   наявності   законодавчого   або нормативного  акта  про  надання  права  працівникам  міністерств, відомств,   підприємств,   установ   і   організацій,   громадянам користуватися  нею  при  виконанні  службових  обов'язків,  мати у власності  - після проходження такими особами навчання згідно з п.
2.8    цієї  Інструкції  та  здачі  заліків.(  Абзац  пункту  9.1 із змінами,  внесеними  згідно  з  Наказом МВС N 292 ( z0297-99 ) від 13.04.99 )
     При цьому  на  роботу,  пов'язану  з  використанням зброї при виконанні службових обов'язків,  приймаються  особи,  які  досягли 21-річного  віку і здатні за своїми діловими і моральними якостями виконувати такі роботи.
9.2.    Вогнепальна  зброя  і  бойові припаси армійських зразків отримуються централізовано через Міністерство оборони України. Для придбання   зброї   і  бойових  припасів  підприємства,  установи, організації та господарські об'єднання надсилають свої  заявки  до міністерств   та   інших   центральних  органів  виконавчої  влади відповідно до підпорядкування.  Узагальнені  заявки  міністерства, відомства  та  інші  центральні органи виконавчої влади подають до МВС України не пізніше 20 липня.  В окремих випадках  такі  заявки можуть бути надіслані господарськими об'єднаннями за погодженням з ГУМВС,  УМВС  УВСТ,  відділом  спецміліції  безпосередньо  до  МВС України.  МВС України узагальнює заявки, складає зведені відомості і не  пізніше  1  вересня  надсилає  їх  до  Міністерства  оборони України.
     З  відповідного  дозволу органу внутрішніх справ така зброя і боєприпаси  до  неї можуть бути придбані в Департаменті ресурсного забезпечення  МВС  України. ( Пункт 9.2 доповнено абзацом згідно з Наказом МВС N 292 ( z0297-99 ) від 13.04.99 )
9.3.    У заявках вказуються найменування кожної організації для якої передбачено придбання зброї і боєприпасів,  поштовий індекс і адреса,  мета придбання,  а також  загальна  кількість  необхідної зброї   і   бойових  припасів.  Заявки  повинні  бути  затверджені керівниками міністерств та  інших  центральних  органів  державної виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, господарських об'єднань  і  скріплені  гербовою  (простою)  печаткою.   До   них додаються  також  відомості  про  наявність  вогнепальної  зброї і бойових припасів (додаток 16).
9.4.    Перед  відправленням заявок до міністерств,  відомств та інших  центральних  органів  виконавчої  влади  вони  мають   бути узгоджені  також  із ГУМВС,  УМВС,  УВСТ,  відділом спецміліції за місцезнаходженням чи місцем обслуговування підприємства, установи, організації,   господарського   об'єднання  і  скріплені  гербовою
печаткою  або  печаткою  з  відбитком  "Дозвільна   система".   До прийняття рішення про узгодження заявки ГУМВС,  УМВС, УВСТ, відділ спецміліції,  орган внутрішніх справ перевіряють потребу в зброї і бойових   припасах   за  діючими  табелями  і  нормами  озброєння, наявність і придатність приміщення для зберігання зброї тощо.
9.5.    Міністерство  оборони  України один раз на рік згідно зі зведеною  заявкою  Міністерства  внутрішніх  справ   України,   що надійшла,  висилає  міністерствам  та  іншим  центральним  органам виконавчої   влади,   підприємствам,   установам,    організаціям, господарським об'єднанням наряди на одержання вогнепальної зброї і бойових  припасів  зі  складів  військових  округів   (оперативних командувань).  На  підставі  зазначених  нарядів органи внутрішніх справ    видають    підприємствам,    установам,     організаціям, господарським об'єднанням дозволи на їх придбання та перевезення.
9.6.    Спортивні гвинтівки,  пістолети і револьвери, мисливська нарізна і гладкоствольна вогнепальна, пневматична і холодна зброя, пристрої   вітчизняного   виробництва   для   відстрілу  патронів, споряджених  гумовими  чи  аналогічними  за  своїми  властивостями метальними  снарядами  несмертельної  дії,  та  зазначені патрони, бойові припаси купуються на заводах-виготовлювачах, у підприємств, установ,  організацій, господарських об'єднань, які мають ліцензії на   реалізацію   такої  зброї  за  дозволами,  виданими  органами внутрішніх  справ.  (  Пункт  9.6  із  змінами, внесеними згідно з Наказом  МВС  N  292 ( z0297-99 ) від 13.04.99 )
9.7.    Воєнізована охорона озброюється карабінами,  пістолетами та револьверами за нормами, зазначеними в додатку 17. Озброєння її іншими видами вогнепальної зброї (автоматами тощо) допускається  в кожному окремому випадку тільки за узгодженням із МВС України.
     9.8. Сторожова    охорона    озброюється,     як     правило, гладкоствольною вогнепальною,    або   пневматичною   зброєю.   За погодженням з МВС, ГУМВС, УМВС, УВСТ, відділом спеціальної міліції допускається   використання   для   такої   охорони   і   нарізної вогнепальної  зброї  за  умови  суворого  дотримання  встановлених вимог.
     9.9.   Кількість   і   вид   вогнепальної   зброї,  пристроїв вітчизняного   виробництва  для  відстрілу  патронів,  споряджених гумовими   чи  аналогічними  за  своїми  властивостями  метальними снарядами    несмертельної    дії,    необхідних   для   озброєння співробітників,  яким  вона  належить  за родом виконуваної роботи
(касири,   інкасатори,  працівники  спеціального  зв'язку,  митної служби,   державних   податкових  адміністрацій,  природоохоронних органів   і  лісової  охорони,  інших  правоохоронних  органів  за переліком,  установленим  Законом  України  "Про  державний захист працівників   суду   і   правоохоронних   органів"  (  3781-12  ), авіаційного   та   залізничного   транспорту  тощо),  залежно  від характеру  здійснюваної  охоронної діяльності, штатної чисельності
зазначених  працівників  встановлюються  керівниками  зацікавлених міністерств  та  інших  центральних  органів  виконавчої  влади за погодженням з МВС України згідно з нормами зброї і боєприпасів, що передбачаються  для  озброєння  воєнізованої  охорони  і особового складу  міністерств  та інших центральних органів виконавчої влади
(додаток  17).  ( Пункт 9.9 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 292 ( z0297-99 ) від 13.04.99 )
9.10.    У  вищих,  середніх  та  професійно-технічних  закладах освіти,    організаціях   ТСОУ   дозволяється   зберігати   учбову вогнепальну зброю,  перероблену  на  заводах-виготовлювачах  чи  в майстернях з ремонту зброї для використання в навчальних цілях.
9.11.    Учбова зброя повинна мати:
     сегментний виріз  на казенній частині ствола знизу (і ПК-41 - зверху);
     наскрізний проріз  на  початку каналу ствола з виходом його в ділянку патронника завширшки 4 мм і завдовжки в АК та РКК - 48 мм, СКС - 38 мм,   ПК - 41 - 51 мм,   РПД - 48 мм,  ДК та ДКТ - 65 мм, СГД - 60 мм,  КК-52 мм,  у   карабінів  зразка 1938 і 1944 років - 57 мм;
     спиляний бойок у всіх зразках зброї;
     спиляні курок (АК,  РКК,  АКТ,  СКС,  СГД) чи стояк затворної
рами (РКД) у місці удару по ударнику;
     вмонтований обмежувач ствола у ствольній коробці (ПК-41,  ДК, ДКМ,  КК),  який перешкоджає встановленню ствола від бойової зброї на учбову;
     проточку на казенній частині ствола (ПК-41,  ДК, ДКМ, КК) для входження  обмежувача  ствола,  що  виступає,  усередину ствольної коробки;
     наскрізні поздовжні  пази в передній частині ствола зверху та в кришці ствольної коробки.
     У вищих  закладах  освіти  на  військових кафедрах може також зберігатися бойова зброя армійських  зразків,  приведена  в  стан, який  виключає  можливість  здійснення  пострілу  без  спеціальних ремонтних робіт.
9.12.    Вогнепальна зброя і бойові припаси для навчальних цілей
(учбових стрільб) закладам  освіти  за  наявності  дозволу  органу внутрішніх   справ   видається   Міністерством   оборони  України, військовим округом (оперативним командуванням),  військкоматами  і комітетами  товариств  сприяння  обороні України згідно з нормами, встановленими  Міністерством  оборони  України  за  погодженням  з Міністерством внутрішніх справ України.
9.13.    У  театральних  і  циркових  виставах  використовується бутафорська   зброя.  У  виняткових  випадках  з  цією  метою,  за погодженням з органами внутрішніх  справ,  може  бути  використана непридатна  для  стрільби  або  вихолощена вогнепальна зброя.  Для захисту артистів від нападу хижих звірів під час  циркових  вистав застосовується  короткоствольна  зброя  армійських  зразків.  Такі заходи безпеки встановлюються в законодавчому порядку з ініціативи Міністерства культури України та за погодженням з МВС України.
9.14.    Вогнепальна зброя, що використовується кіностудіями для кінозйомок,  має  бути  приведена  на  заводах-виготовлювачах чи в майстернях з ремонту зброї у стан,  придатний для стрільби  тільки холостими  патронами,  про що повинен бути відповідний акт.  Умови зберігання  і  використання  зброї  під  час  зйомок  погоджуються керівниками знімальних груп з місцевим органом внутрішніх справ.
9.15.    Для експонування в  музеях  і  на  виставках  міномети, артилерійські  гармати,  танки,  літаки  з  навчальним стрілецьким озброєнням відпускаються Міністерством оборони України, військовим округом  (оперативним командуванням) без дозволу органу внутрішніх справ.  Інша зброя може бути придбана тільки  за  дозволом  органу внутрішніх  справ.  Забороняється  використовувати  з  цією  метою зброю,  знайдену в місцях минулих боїв,  подаровану  або  передану громадянами і не зареєстровану в органі внутрішніх справ.
     9.16. Вогнепальна  зброя,  що  надходить  до  музеїв,   перед експонуванням  має бути перероблена в майстернях з ремонту зброї у стан, непридатний для стрільби, шляхом:
     свердлення відтулини  діаметром  не  менше  5  мм  у казенній частині зброї без ушкоджень написів і тавра;
     вилучення чи спилення бойка.
     Набої до стрілецької  зброї  можуть  експонуватися  в  музеях
тільки розрядженими (без пороху).
9.17.    Підставою для видачі дозволу на придбання вогнепальної, пневматичної,  холодної  зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для  відстрілу  патронів,  споряджених гумовими чи аналогічними за своїми  властивостями  метальними  снарядами несмертельної дії, та зазначених  патронів  та боєприпасів є: ( Абзац перший пункту 9.17 із  змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 292 ( z0297-99 ) від 13.04.99 ) клопотання керівника підприємства,  установи,  організації та господарського   об'єднання,   у   якому   зазначається  кількість вогнепальної зброї і боєприпасів,  що купується,  номер та  термін дії дозволу на право відкриття та функціонування об'єкта;
     акт про   придатність    приміщення,    де    зберігатимуться вогнепальна   зброя  та  боєприпаси,  що  складається  комісією  з представників  органу  внутрішніх  справ  (міліції   і   пожежного нагляду) та зацікавленої організації;
     наказ керівника  підприємства,   установи,   організації   чи господарського об'єднання про призначення особи, відповідальної за придбання вогнепальної зброї і бойових припасів (прізвище, ім'я та по   батькові,  дата,  місце  народження  і  проживання),  довідка (висновок) медичної  установи  (ЛКК),  що  така  особа  за  станом здоров'я  може  виконувати  цю роботу, копія договору страхування, довідка  про  складання  заліків  на  знання  матеріальної частини
зброї,  правил  поводження  з нею та порядку застосування; ( Абзац четвертий  пункту  9.17 із змінами, внесеними згідно з Наказом МВС N 615 ( z0575-02 ) від 26.06.2002 )
     копія контракту,  наряду на одержання  (придбання)  зброї  та бойових припасів;
     платіжне доручення  (квитанція)  банку  про  оплату   послуг, пов'язаних  з  видачею  дозволу  на придбання вогнепальної зброї і бойових припасів.


           
                        продолжение:  1   2   3
Птицы
Природа утром
Охота на утку
Животные
Главная >> Оружие >> Порядок виготовлення, придбання, зберігання зброї
ПОИСК ПО САЙТУ:

  Главная
  Литература
  Законы
  Оружие, снаряжение
  Охотничьи собаки
  Охотничьи животные
  Охота
  Рыбалка
  Грибы
  Кулинария
  Фото, видео
  Юмор
  Контакты


                                                                                              
ружье
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
   Использование материалов сайта возможно при размещении активной ссылки
   ©2009    Охота и природа - Информационный портал
сосновая ветка

  Новости охоты, рыбалки. Реклама 
березовые ветки
животные, природа
лес, природа