Природа утром
продолжение   1   2

10) у статті 16:

назву доповнити словами "віднесених до державного мисливського фонду";

у частині першій слова "та кам'яну, норку американську, тхора лісового", "нутрію вільну" виключити, а після слова "білку" доповнити словами "віднесених до державного мисливського фонду";

частину другу після слів "мисливських тварин" доповнити словами "віднесених до державного мисливського фонду";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"Полювання може здійснюватися з мисливським собакою, що належить іншій фізичній чи юридичній особі, за наявності у мисливця паспорта на такого собаку";

11) статтю 17 викласти в такій редакції:

"Стаття 17. Дозволи на добування мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду

Добування мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду здійснюється за дозволом - ліцензією або відстрільною карткою.

За ліцензією здійснюється полювання на кабана, лань, оленів європейського та плямистого, козулю, лося, муфлона, білку, бабака, бобра, борсука, ондатру, куницю лісову.

За відстрільною карткою здійснюється полювання на пернату дичину, кроля дикого, зайця-русака, єнотовидного собаку, вовка, лисицю, шакала, куницю кам'яну, норку американську, тхора лісового.

За дозволом може здійснюватися відстріл (відлов) будь-якого виду мисливських тварин з метою селекційного відбору, ветеринарно-санітарної експертизи, регулювання чисельності.

Добування вовка, лисиці, єнотовидного собаки та шакала дозволяється здійснювати також за наявності у мисливця ліцензії або відстрільної картки на добування інших мисливських тварин.

Ліцензії видаються мисливцям користувачем мисливських угідь, який отримує їх у спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання або у визначеному ним територіальному органі.

Відстрільні картки видаються мисливцям користувачем мисливських угідь.

Ліцензії та відстрільні картки видаються мисливцям із зазначенням у них терміну та місця здійснення полювання з урахуванням лімітів добування мисливських тварин та пропускної спроможності мисливських угідь";

12) у статті 18:

назву доповнити словами "віднесених до державного мисливського фонду";

частину другу викласти в такій редакції:

"Вартість відстрільних карток на добування мисливських тварин встановлює користувач мисливських угідь";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"Дозволи на добування мисливських тварин з метою селекційного відбору, санітарно-ветеринарної експертизи, регулювання чисельності диких тварин видаються безоплатно. У разі добування мисливських тварин за вказаними дозволами, які надаються відповідно до лімітів, користувач угідь закриває ліцензію та сплачує її вартість";

13) текст статті 19 викласти в такій редакції:

"Полювання може здійснюватися у такі строки:

на норця великого, качок (крім гоголя, черні білоокої, савки, огара, галагаза, гаги звичайної, лутка, крохалів), лиску, курочку водяну, пастушка, куликів (крім кулика-сороки, ходуличника, шилодзьобки, кроншнепів, чайки, лежня, дерихвоста, поручайника, крем'яшника, чорниша, перевізника, фіфі, зуйка морського, малого, великодзьобого, галстучника), голубів (крім голуба-синяка) - у серпні - грудні;

на гусок: сіру, білолобу велику, гуменника - у серпні - січні;

на куріпку сіру, фазана - у жовтні - грудні;

на перепела - у серпні - листопаді;

на самця козулі - з 1 травня по грудень включно;

на самців лані, оленів європейського і плямистого, лося, муфлона, кабана та його молодняк, здатний до самостійного існування, - у серпні - січні;

на самок лані, оленів європейського і плямистого, козулі, лося, муфлона, кабана та їх молодняк, здатний до самостійного існування, - у вересні - грудні;

на бабака - у червні - вересні;

на борсука - у жовтні - листопаді;

на білку, бобра, ондатру, куниць лісову та кам'яну, норку американську, тхора лісового, єнотовидного собаку, лисицю, вовка - з жовтня по лютий включно;

на кроля дикого та зайця-русака - з 1 листопада по січень включно.

Строки полювання (конкретна дата відкриття та закриття полювання на певний вид мисливських тварин, дні полювання протягом тижня) та порядок його здійснення, а також норма добування мисливських тварин визначаються користувачем мисливських угідь у межах строків, визначених цим Законом, за погодженням з відповідним територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та доводяться користувачами мисливських угідь до відома громадськості";

14) у статті 20:

у частині першій:

абзац третій пункту 2 доповнити словами "(крім відстрілу і відлову хижих та шкідливих тварин)";

у пункті 4:

абзац вісімнадцятий доповнити словами "або з використанням набоїв, споряджених кулями і шротом діаметром більше 5 мм (N 0000)";

в абзаці дев'ятнадцятому слова "(крім вовка)" замінити словами "(крім вовка, єнотовидного собаки, лисиці та шакала)";

в абзаці двадцять першому слова "з допуском до полювання" виключити;

доповнити абзацом двадцять другим такого змісту:

"полювання з дерев та мисливських вишок без дозволу користувача угідь";

пункт 5 після слів "цього факту" доповнити словами "у щорічній контрольній картці обліку добутої дичини і порушень правил полювання, а також";

пункт 9 після слів "птахів, загиблих" доповнити словами "мисливських птахів, самовільне привласнення знайдених в угіддях загиблих мисливських";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"Виявлені тварини (або їх частини) та знаряддя добування таких тварин, законність набуття яких не підтверджена відповідними документами, вважаються незаконно добутими";

15) у статті 28:

частину першу викласти в такій редакції:

"Користувачі мисливських угідь забезпечують їх упорядкування протягом двох років з дня надання таких угідь у користування";

доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту:

"Проекти організації та розвитку мисливського господарства після їх розроблення погоджуються територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим у галузі лісового і мисливського господарства та полювання, територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

Проекти організації та розвитку мисливського господарства, розроблені відповідно до існуючих на момент їх реалізації вимог, вважаються дійсними до закінчення строку їх дії за умови відсутності зміни площі та меж мисливських угідь";

16) текст статті 29 викласти в такій редакції:

"З метою охорони мисливських угідь користувачі угідь створюють єгерську службу з розрахунку не менш як один єгер на п'ять тисяч гектарів лісових або десять тисяч гектарів польових чи водно-болотних мисливських угідь";

17) у статті 30:

у частині першій:

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"організовувати полювання для мисливців, у тому числі шляхом укладання відповідних договорів з ними або з юридичними особами, що представляють їхні інтереси, зокрема іноземними, надавати повний комплекс послуг, пов'язаних із здійсненням полювання, включаючи проживання, харчування, пересування мисливців та осіб, які їх супроводжують";

доповнити абзацами сьомим - дев'ятим такого змісту:

"на відшкодування збитків від порушників правил полювання за добуті незаконним шляхом тварини;

регулювати чисельність диких тварин, проводити відстріл та відлов бродячих котів і собак, вживати невідкладних заходів для вилучення та ізоляції тварин, що мають ознаки хвороб, небезпечних для життя та здоров'я людей;

утримувати та розводити мисливських тварин у неволі чи напіввільних умовах у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі лісового і мисливського господарства та полювання за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища";

в абзаці дванадцятому частини другої слова "шести", "чотирьох" і "двох" замінити відповідно словами "тридцяти", "двадцяти п'яти" і "двадцяти";

частину третю викласти в такій редакції:

"У разі систематичного невиконання або порушення користувачем мисливських угідь зазначених вимог спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання за поданням його територіального органу або спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища може попередити користувача про необхідність усунення порушення у визначений термін чи заборонити використання державного мисливського фонду в угіддях цього користувача строком до двох років";

18) у статті 33:

у частині першій слова "за дозволом користувача мисливських угідь" виключити;

частину четверту після слова "лисиць" доповнити словами "єнотовидних собак", а слова "мисливських угідь" замінити словами "мисливських угідь, і здійснюється без спеціального на це дозволу протягом року";

частину п'яту виключити;

частину шосту після слова "здійснюються" доповнити словами "протягом року";

19) у статті 34:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 34. Полювання із собаками мисливських порід, іншими ловчими звірами та птахами";

частину першу після слів "користувачем мисливських угідь" доповнити словами "за погодженням з територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання";

у частині п'ятій слова "з відміткою про допуск до полювання в поточному році" виключити;

частину шосту викласти в такій редакції:

"Організація обліку племінних собак мисливських порід, ведення єдиної системи накопичення інформації з племінної справи (ведення єдиних племінних книг, видача на їх підставі родоводів єдиного зразка та паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів), розроблення та затвердження нормативної документації з мисливського собаківництва (інструкцій, положень, правил випробувань тощо) здійснюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання";

20) частину сьому статті 35 доповнити словами "номера ліцензії, за якою вони добуті";

21) у статті 39:

частину першу доповнити пунктом 17 такого змісту:

"17) використовувати відповідно до законодавства спеціальні засоби";

частину другу викласти в такій редакції:

"Права, визначені в пунктах 2 - 6, 8, 11 та 15 цієї статті, поширюються також на єгерів та посадових осіб користувачів мисливських угідь, уповноважених на охорону державного мисливського фонду (в межах, закріплених за користувачами мисливських угідь). Права, визначені в пунктах 2, 3, 5 та 15 цієї статті, поширюються також на громадських інспекторів охорони навколишнього природного середовища та громадських мисливських інспекторів. Права, визначені в пунктах 2 - 6, 8, 14 та 15 цієї статті, поширюються також на державних районних мисливствознавців, головних лісничих, лісничих, головних мисливствознавців та мисливствознавців держлісгоспів, інших державних лісогосподарських підприємств, а також державних лісомисливських та державних мисливських господарств";

у частині третій слова "посвідчення особи і дозволу органів внутрішніх справ на користування цією зброєю" замінити словами "службового посвідчення, а для громадських інспекторів - посвідчення громадського інспектора та письмового розпорядження (наказу) на проведення рейду. Рейд очолює посадова особа спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання або центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища чи їх територіальних органів";

22) у статті 40:

у частині першій слова "їх органів на місцях" замінити словами "їх територіальних органів, посадові особи та єгері користувачів мисливських угідь, уповноважені на охорону державного мисливського фонду";

частину другу після слів "посадової особи" доповнити словами "та єгеря", а слово "уповноваженої" замінити словом "уповноважених";

частину третю після слів "посадовій особі" доповнити словами "або єгерю", а слова "нею", "їй", "вона займала" замінити відповідно словами "ними", "їм", "вони займали";

частину четверту після слів "посадовій особі" доповнити словами "або єгерю", а слово "їй" замінити словом "їм"; частину п'яту після слів "посадової особи" доповнити словами "або єгеря", слова "її сім'ї" замінити словами "їх сімей", а слово "нею" замінити словом "ними";

частину шосту після слів "посадової особи" доповнити словами "або єгеря", а після слів "посадова особа" доповнити словами "або єгер";

доповнити частиною сьомою такого змісту:

"Посадові особи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання, їх територіальних органів, посадові особи та єгері державних підприємств, уповноважені на охорону державного мисливського фонду, відносяться до державної лісової охорони та мають право на носіння форми встановленого зразка і вогнепальної зброї";

23) у статті 42:

у частині другій:

абзац третій доповнити словами "правил регулювання їх чисельності";

абзац дев'ятий після слова "виготовленні" доповнити словом "перевезенні";

абзац десятий викласти в такій редакції:

"придбанні, перевезенні, переробці та збуті незаконно добутої продукції полювання і продукції, переробленої в таксидермічних майстернях та цехах переробки без зазначення законності її набуття";

абзац чотирнадцятий після слова "реалізації" доповнити словами "транспортування, переробці продукції полювання";

доповнити абзацами п'ятнадцятим - вісімнадцятим такого змісту:

"порушенні прав користувачів мисливських угідь;

порушенні правил техніки безпеки та поводження із зброєю на полюванні;

перешкоджанні здійсненню державного контролю в галузі мисливського господарства та полювання, контролю користувачів угідь за додержанням чинного законодавства з питань полювання;

порушенні вимог ведення мисливського собаківництва та порядку видачі родоводів і паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів";

24) у статті 43:

частину першу доповнити словами "а за їх відсутності - за розрахунками користувачів мисливських угідь";

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"Кошти, за відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення законодавства у галузі ведення мисливського господарства та полювання, зараховуються на рахунок користувача мисливських угідь, якому заподіяні збитки";

25) в абзаці другому пункту 1 розділу VII "Прикінцеві положення" слова та цифри "1 січня 2010 року" замінити словами та цифрами "1 січня 2015 року";

26) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання", "місцевий орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання" і "місцевий орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання", "територіальний орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання" і "територіальний орган спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку і числі.

4. У статті 23 Закону України "Про тваринний світ" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 14, ст. 97):

в абзаці шостому частини першої слова "з відміткою про допуск до полювання в поточному році" виключити;

частину третю викласти в такій редакції:

"Посвідчення мисливця та щорічна контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання видаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання і його територіальними органами та органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового і мисливського господарства та полювання відповідно до порядку, встановленого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
Президент України    
В. ЮЩЕНКО

м. Київ
21 січня 2010 року
N 1827-VI

продолжение   1   2

ПОИСК ПО САЙТУ:
Животные
Птицы
Охота на утку
Главная >> Законы >> Продолжение - Про внесення змін до законів про мисливське господарство, полювання та рибальство, охорони, використання і відтворення тваринного світу

  Главная
  Литература
  Законы
  Оружие, снаряжение
  Охотничьи собаки
  Охотничьи животные
  Охота
  Рыбалка
  Грибы
  Кулинария
  Фото, видео
  Юмор
  Контакты


                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
   Использование материалов сайта возможно при размещении активной ссылки
   ©2009    Охота и природа - Информационный портал
сосновая ветка

  Новости охоты, рыбалки. Реклама 
березовые ветки
олени
животные, природа
лес, природа
лось