Использование материалов сайта возможно при размещении активной ссылки
   ©2009-2022.   Охота и природа - Информационный портал
Природа утром
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань мисливського господарства, полювання та рибальства, охорони, використання і відтворення тваринного світу


Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) у статті 85:

у частині першій:

в абзаці першому слова "в дозволі на їх добування" замінити словами "в контрольній картці обліку добутої дичини і порушень правил полювання та в дозволі на їх добування";

в абзаці другому слова "від двох до двадцяти" замінити словами "від шести до шістдесяти", а слова "від десяти до тридцяти" - словами "від тридцяти до дев'яноста";

в абзаці другому частини другої слова "від двадцяти до сорока" замінити словами "від шістдесяти до ста двадцяти", а слова "від тридцяти до п'ятдесяти" - словами "від дев'яноста до ста п'ятдесяти";

2) в абзаці другому статті 851 слова "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "від дев'яти до двадцяти одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";

3) у статті 881:

в абзаці другому частини першої слова "від одного до п'яти" замінити словами "від трьох до п'ятнадцяти";

в абзаці другому частини другої слова "від трьох до восьми" замінити словами "від дев'яти до двадцяти чотирьох";

в абзаці другому частини третьої слова "від одного до п'яти" замінити словами "від трьох до п'ятнадцяти";

4) в абзаці другому статті 89 слова "від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "від дев'яти до двадцяти одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";

5) в абзаці другому статті 91 слова "від трьох до восьми" замінити словами "від дев'яти до двадцяти чотирьох", слова "від п'яти до десяти" - словами "від п'ятнадцяти до тридцяти", а слова "чи без такої" виключити;

6) в абзаці другому статті 912 слова "від одного до шести" замінити словами "від трьох до вісімнадцяти", а слова "від трьох до десяти" - словами "від дев'яти до тридцяти";

7) в абзаці другому статті 1885 слова "від п'яти до десяти" замінити словами "від дев'яти до п'ятнадцяти", а слова "від десяти до тридцяти" - словами "від п'ятнадцяти до сорока п'яти";

8) частини другу і третю статті 242 викласти в такій редакції:

"Від імені органів мисливського господарства розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового, мисливського господарства та полювання і його заступники, начальник управління мисливського господарства спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового, мисливського господарства та полювання і його заступники, керівники, заступник керівника з питань мисливського господарства, головні лісничі, головні мисливствознавці, начальники відділів (секторів), головні або провідні спеціалісти відділів (секторів) мисливського господарства територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового, мисливського господарства та полювання, державні районні мисливствознавці, керівники, головні лісничі, лісничі, головні мисливствознавці, мисливствознавці держлісгоспів, інших державних лісогосподарських підприємств, а також державних лісомисливських та державних мисливських господарств.

Керівниками, заступником керівника з питань мисливського господарства, головними лісничими, головними мисливствознавцями, начальниками відділів (секторів), головними або провідними спеціалістами відділів (секторів) мисливського господарства територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового, мисливського господарства та полювання, державними районними мисливствознавцями, керівниками, головними лісничими, лісничими, головними мисливствознавцями, мисливствознавцями держлісгоспів, інших державних лісогосподарських підприємств, а також державних лісомисливських та державних мисливських господарств штраф до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за правопорушення, передбачені частиною першою статті 85 цього Кодексу, може стягуватися на місці";

9) у частині третій статті 2421 слова "частинами першою та" замінити словом "частиною", а після цифр "153" доповнити словами та цифрами "штраф до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за правопорушення, передбачені частиною першою статті 85"; 

10) у статті 255:

пункт 9 частини першої доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"громадський мисливський інспектор (частина друга статті 85)";

у частині другій:

у пункті 5 слова та цифри "(стаття 912 в частині порушення правил полювання)" замінити словами та цифрами "(частина перша статті 85, стаття 912 в частині порушення правил полювання)";

пункт 7 після цифр "82" доповнити словами та цифрами "частина перша статті 85, стаття";

у пункті 14 слово та цифри "стаття 771" замінити словами та цифрами "статті 75, 76, 771, частина перша статті 85, стаття 89";

11) у частині першій статті 258 слова "частинами першою та" замінити словом "частиною", а після слів "доходів громадян" доповнити словами та цифрами "частиною першою статті 85, якщо розмір штрафу не перевищує семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

1) у статті 248:

в абзаці другому частини першої слова "до ста" замінити словами "від ста до двохсот";

в абзаці другому частини другої слова "від ста до двохсот" замінити словами "від двохсот до чотирьохсот";

доповнити приміткою такого змісту:

"Примітка. Істотною шкодою у цій статті, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян";

2) у статті 249:

в абзаці другому частини першої слова "до ста" замінити словами "від ста до двохсот";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Ті самі діяння, якщо вони вчинені із застосуванням вибухових, отруйних речовин, електроструму або іншим способом масового знищення риби, звірів чи інших видів тваринного світу або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -

караються штрафом від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого".

3. У Законі України "Про мисливське господарство та полювання" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 18, ст. 32; 2003 р., N 30, ст. 247; 2004 р., N 7, ст. 58, N 32, ст. 91):

1) преамбулу після слів "організації охорони" доповнити словами "регулювання чисельності";

2) у статті 1:

абзац шостий після слів "є охорона" доповнити словами "регулювання чисельності диких тварин", а слова "мисливського спорту і" виключити;

після абзацу десятого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

"мисливські угіддя державного мисливського резерву (або запасу) - мисливські угіддя, які не закріплені за певними користувачами або звільнилися за рахунок позбавлення права користування, охорона яких та регулювання чисельності тварин на яких здійснюються безпосередньо територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання;

дозвіл на добування - документ (ліцензія, відстрільна картка, дозвіл на селекційний, діагностичний та науковий відстріл), який дає право на добування (в тому числі відлов) дикої тварини (тварин), а також право на використання (транспортування, перенесення, зберігання) продукції полювання;

незаконно добута продукція полювання - дика тварина чи її частина, добута (відловлена) чи набута будь-яким іншим шляхом з порушенням вимог цього Закону чи інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до нього, що регулюють відносини у сфері користування природними ресурсами України".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - сімнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - двадцятим;

абзац шістнадцятий після слів "шляхом полювання" доповнити словами "або придбані (набуті) будь-яким іншим шляхом";

абзац сімнадцятий виключити;

після абзацу сімнадцятого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

"регулювання чисельності диких тварин - вилучення (відстріл та відлов) диких тварин, що перебувають у стані природної волі, за умови, що їх чисельність на конкретній території загрожує життю та здоров'ю людей, свійських тварин, завдає значних збитків сільському, лісовому чи мисливському господарству, порушує природний баланс видів, загрожує існуванню інших видів диких тварин;

сезон полювання - період року (конкретна дата початку та закінчення), протягом якого дозволяється полювання на певний вид мисливських тварин;

темний період доби - період доби, що починається за годину після заходу сонця і закінчується за годину до сходу сонця".

У зв'язку з цим абзаци вісімнадцятий - двадцятий вважати відповідно абзацами двадцять першим - двадцять третім;

3) у статті 2 слова "або утримуються у напіввільних умовах" виключити;

4) у статті 3:

частину п'яту викласти в такій редакції:

"Мисливські тварини, вилучені з природного середовища в установленому законом порядку, розведені в неволі, напіввільних умовах або набуті іншим шляхом, не забороненим законом, можуть перебувати у приватній, комунальній власності юридичних та фізичних осіб";

у частині шостій слово "окремих" виключити;

5) у частині першій статті 4 та статті 37 слова "місцеві органи" та "місцевими органами" замінити відповідно словами "територіальні органи" та "територіальними органами";

6) у статті 6:

назву доповнити словами "його територіальних органів";

після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"розроблення та прийняття в межах своїх повноважень нормативно-правових актів з питань ведення мисливського господарства та полювання, мисливського собаківництва, використання ловчих звірів і птахів".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами п'ятим - сімнадцятим;

абзаци п'ятий, шостий і дванадцятий викласти в такій редакції:

"видача в установленому порядку дозволів на використання мисливських тварин, що перебувають у державній власності, за винятком тих, що знаходяться на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду;

встановлення відповідно до законодавства обмежень щодо використання державного мисливського фонду, а також прийняття рішення про припинення полювання у випадках, передбачених цим Законом";

"встановлення порядку видачі паспортів на собак мисливських порід, інших ловчих звірів і птахів";

абзац тринадцятий доповнити словами "розроблення та затвердження відповідних навчальних програм з питань мисливського господарства та полювання";

доповнити частиною другою такого змісту:

"Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання здійснює покладені на нього повноваження безпосередньо, через свої територіальні органи та орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у галузі лісового і мисливського господарства та полювання";

7) у статті 12:

частину першу після слова "віку" доповнити словами "іноземці, які";

абзац другий частини третьої доповнити словами "(крім випадків регулювання чисельності диких тварин, польових випробувань і змагань мисливських собак (не нижче обласного рівня)";

8) у статті 14:

у частині першій:

абзац перший після слова "полювання" доповнити словами "(для громадян України)";

абзац четвертий після слова "картка" доповнити словами "дозвіл на діагностичний та селекційний відстріл";

абзац п'ятий доповнити словами "у разі її використання";

в абзаці шостому слова "з відміткою про допуск до полювання у поточному році" виключити;

частину третю викласти в такій редакції:

"Посвідчення мисливця та щорічна контрольна картка обліку добутої дичини і порушень правил полювання, родоводи і паспорти на собак мисливських порід, які можуть використовуватися в полюванні, паспорти на інших ловчих звірів і птахів видаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання або його територіальними органами";

9) у статті 15:

у частині другій:

в абзаці третьому слова "з допуском до полювання у поточному році" виключити;

абзац шостий викласти в такій редакції:

"мисливських вишок";

частину третю викласти в такій редакції:

"Полювання може здійснюватися з мисливською зброєю, що належить іншій фізичній особі або користувачу мисливських угідь, лише у присутності власника цієї зброї або уповноваженого працівника користувача мисливських угідь, за яким закріплена ця мисливська зброя, за умови наявності у власника зброї чи уповноваженого працівника користувача мисливських угідь відповідних дозволів, виданих органом внутрішніх справ";

продолжение   1  2

Животные
Птицы
Охота на утку
ПОИСК ПО САЙТУ:
Главная >> Законы >> Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань мисливського господарства, полювання ...

  Главная
  Литература
  Законы
  Оружие, снаряжение
  Охотничьи собаки
  Охотничьи животные
  Охота
  Рыбалка
  Грибы
  Кулинария
  Фото, видео
  Юмор
  Контакты


                                                                                              
сосновая ветка

  Новости охоты, рыбалки. Реклама 
березовые ветки
олени
животные, природа
лес, природа
лось