Главная >> Закони, МВС, дозвільна система >>  Про мисливське господарство, полювання
Із законодавства України про мисливське господарство та полювання

Розділ III

                            ПОЛЮВАННЯ

     Стаття 12. Право на полювання

     Право на  полювання  в межах визначених для цього мисливських угідь  мають  громадяни  України,  які  досягли  18-річного  віку, одержали  в  установленому порядку дозвіл на добування мисливських тварин та інші документи, що засвідчують право на полювання.
     Полювання з  використанням  вогнепальної  мисливської   зброї дозволяється  лише  особам,  які  в установленому порядку одержали дозвіл органу внутрішніх справ на право користування цією зброєю.

     До полювання прирівнюється:

     перебування осіб у межах мисливських угідь,  у тому числі  на польових і лісових дорогах (крім доріг загального користування), з будь-якою стрілецькою зброєю або з капканами та іншими  знаряддями добування  звірів  і  птахів,  або з собаками мисливських порід чи ловчими звірами і птахами, або з продукцією полювання;


     перебування осіб  на  дорогах   загального   користування   з
продукцією   полювання   або   з  будь-якою  зібраною  розчохленою
стрілецькою зброєю.

Стаття 13. Здійснення полювання іноземцями

     Іноземці можуть здійснювати полювання  на  території  України відповідно до цього Закону.  Документи на право полювання,  видані відповідними органами інших держав, чинні на території України.

     Умови організації та здійснення полювання іноземцями,  розмір плати  за надані послуги і добуту продукцію полювання визначаються відповідними  договорами,  що  укладаються  між   іноземцями   або юридичними  особами,  які  організовують  для  них  полювання,  та користувачами мисливських угідь.

Стаття 14. Документи на право полювання

     Документами на право полювання є:
     посвідчення мисливця;
     щорічна контрольна картка обліку добутої  дичини  і  порушень правил полювання з відміткою про сплату державного мита;
     дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка тощо);
     відповідний дозвіл   на   право   користування   вогнепальною мисливською зброєю;
     паспорт на  собак  мисливських  порід,  інших ловчих звірів і птахів з відміткою про допуск до полювання у поточному році у разі їх використання під час полювання.
     Зазначені документи   мисливець  зобов'язаний  мати  під  час здійснення полювання,  транспортування або  перенесення  продукції полювання   і   пред'являти   їх  на  вимогу  осіб,  уповноважених здійснювати  контроль  у  галузі  мисливського   господарства   та
полювання.
     Посвідчення мисливця  та  щорічна  контрольна  картка  обліку добутої дичини і порушень правил  полювання  видаються  спеціально уповноваженим   центральним  органом  виконавчої  влади  у  галузі мисливського господарства та полювання або його місцевими органами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
     Розмір державного мита, а також порядок стягнення платежів за видачу посвідчення мисливця та щорічної контрольної картки  обліку добутої  дичини  і  порушень  правил  полювання  встановлюються  у порядку, передбаченому законодавством.
     Розмір плати  за  видачу  посвідчення  мисливця  та  щорічної контрольної   картки  обліку  добутої  дичини  і  порушень  правил полювання  встановлюється  спеціально  уповноваженим   центральним органом  виконавчої  влади  у  галузі мисливського господарства та полювання за погодженням з центральним органом виконавчої влади  з питань фінансів.
Стаття 15. Способи полювання
     Полювання може здійснюватися такими способами:
     індивідуальне полювання;
     колективне полювання;
     колективне полювання з нагоничами (облавне полювання).
     Полювання може здійснюватися з використанням:
     мисливської вогнепальної зброї;
     собак мисливських  порід,  інших  ловчих  звірів і птахів (за наявності паспортів на них з допуском  до  полювання  у  поточному році);
     сіток і пасток для відлову тварин живцем;
     пасток для  добування хутрових звірів з науковою метою та для переселення;
     вишок;
     пахучих неотруйних приманок.
     Полювання може   здійснюватися   з   мисливською  зброєю,  що належить  іншій  фізичній  особі,  лише  в  її  присутності  і  за наявності  у  мисливця  та  власника  зброї  відповідних дозволів, виданих органом внутрішніх справ.
Стаття 16. Ліміти використання мисливських тварин
     Полювання  на парнокопитних тварин, куниць лісову та кам'яну, норку американську, тхора лісового, бобра, нутрію вільну, ондатру, бабака,    білку    здійснюється   відповідно   до   лімітів,   що затверджуються   на  мисливський  сезон  спеціально  уповноваженим
центральним    органом   виконавчої   влади   у   галузі   охорони навколишнього   природного   середовища   за  поданням  спеціально уповноваженого  центрального  органу  виконавчої  влади  у  галузі мисливського  господарства  та  полювання  на  підставі пропозицій користувачів  мисливських  угідь,  погоджених з місцевими органами спеціально  уповноваженого  центрального органу виконавчої влади у галузі  охорони  навколишнього  природного середовища в Автономній Республіці  Крим, областях, містах Києві, Севастополі та місцевими органами  спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі мисливського господарства та полювання.
     Полювання на  інших  мисливських  тварин  регулюється нормами відстрілу,  що  встановлюються  на  мисливський  сезон  спеціально уповноваженим   центральним  органом  виконавчої  влади  у  галузі охорони навколишнього природного середовища  разом  із  спеціально уповноваженим   центральним  органом  виконавчої  влади  у  галузі мисливського господарства та полювання за поданням  їх  органів  в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.  (  Стаття  16  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 1695-IV ( 1695-15 ) від 20.04.2004 )
Стаття 17. Дозволи на добування мисливських тварин
     Добування мисливських   тварин  здійснюється  за  дозволом  - ліцензією або відстрільною карткою.
     За   ліцензією   здійснюється   полювання  на  кабана,  лань, оленів благородного та плямистого,  козулю,  лося, муфлона, білку, бабака,  бобра,  нутрію вільну, ондатру, куниць лісову та кам'яну, норку американську, тхора лісового.
     За відстрільною  карткою  здійснюється  полювання  на пернату дичину,  кроля дикого, зайця-русака, єнотовидного собаку, вовка та лисицю.
     Добування вовка дозволяється здійснювати також за наявності у мисливця ліцензії  або  відстрільної  картки  на  добування  інших мисливських тварин.
     Ліцензії видаються  мисливцям користувачем мисливських угідь, який отримує їх у спеціально  уповноваженому  центральному  органі виконавчої  влади  у галузі мисливського господарства та полювання або визначеному ним органі.
     Відстрільні    картки    видаються   мисливцям   користувачем мисливських угідь.
     Ліцензії та   відстрільні   картки   видаються  мисливцям  із
зазначенням  у  них  терміну  та  місця  здійснення  полювання   з
урахуванням  лімітів  добування  мисливських  тварин та пропускної спроможності мисливських угідь.
(  Стаття  17  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 1695-IV ( 1695-15 ) від 20.04.2004 )
Стаття 18. Вартість дозволів на добування мисливських тварин
     Вартість    ліцензій    на   добування   мисливських   тварин визначається    спеціально   уповноваженим   центральним   органом виконавчої влади у галузі мисливського господарства  та  полювання за  погодженням  з  центральним  органом виконавчої влади з питань фінансів.
     Вартість    відстрільних    карток    встановлює   користувач мисливських  угідь  за погодженням з місцевим органом центрального органу виконавчої влади з питань фінансів.
Стаття 19. Строки полювання
     Полювання може здійснюватися у такі строки:
     на норця великого, качок (крім гоголя, черні білоокої, савки, огара,  галагаза, гаги звичайної, лутка, крохалів), лиску, курочку водяну,  пастушка,  куликів  (крім   кулика-сороки,   ходуличника, шилодзьобки,  кроншнепів,  чайки, лежня, дерихвостів, поручайника, крем'яшника, чорниша, перевізника, фіфі, зуйків морського, малого, великодзьобого,  галстучника),  голубів  (крім  голуба-синяка) - у серпні - грудні;
     на  гусок:  сіру,  білолобу  велику,  гуменника  - у серпні - січні;  (  Абзац третій частини першої статті 19 в редакції Закону N 1695-IV ( 1695-15 ) від 20.04.2004 )
     на  куріпку  сіру,  кеклика,  фазана,  рябчика,  тетерука - у жовтні  -  грудні;  (  Абзац четвертий частини першої статті 19 із змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 1695-IV ( 1695-15 ) від 20.04.2004 )
     на перепела - у серпні - жовтні;
     на самця козулі - з 1 травня по грудень включно;
     на самців кабана,  лані,  оленів благородного та  плямистого, лося, муфлона - у серпні - січні;
     на самок  кабана,  лані,  оленів  благородного та плямистого, козулі,  лося і муфлона та на молодняк (до двох років)  зазначених видів - у вересні - січні;
     (  Абзац  дев'ятий  частини  першої  статті  19  виключено на підставі Закону N 1695-IV ( 1695-15 ) від 20.04.2004 )
     на білку,  нутрію вільну, єнотовидного собаку, лисицю, куниць лісову і кам'яну, тхора лісового - з 15 жовтня по лютий включно;
     на бобра,  ондатру,  норку американську - з  1  листопада  по лютий включно;
     на кроля  дикого  і  зайця-русака  -  з 1 листопада по січень включно; на бабака - у липні - вересні.
     Полювання протягом мисливського сезону може  здійснюватися  в усі дні тижня.
    Строки полювання   (конкретна   дата  відкриття  та  закриття полювання на той чи інший вид мисливських тварин,  дні  полювання) та порядок його здійснення визначаються  спеціально  уповноваженим центральним   органом   виконавчої  влади  у  галузі  мисливського господарства   та   полювання   за   погодженням   із   спеціально уповноваженим   центральним  органом  виконавчої  влади  у  галузі охорони   навколишнього   природного    середовища,    з    іншими заінтересованими  центральними  і  місцевими  органами  виконавчої влади,  що доводиться до відома користувачів мисливських  угідь  і громадськості.
Стаття 20. Заборони щодо здійснення полювання
     З   метою   раціонального  використання  мисливських  тварин, охорони   диких   тварин,   а   також  середовища  їх  перебування забороняється:

1)    полювати без належного на те дозволу, а саме:
     без документів, визначених статтею 14 цього Закону;
     полювання на тварин, які не зазначені у дозволах на добування мисливських тварин або понад встановлену в цих дозволах норму;

2)    полювання в заборонених для цього місцях, а саме:
     на територіях  та об'єктах природно-заповідного фонду,  де це заборонено відповідно до положень про них;
     на відтворювальних ділянках;
     у межах населених пунктів (сіл,  селищ,  міст),  за  винятком випадків,   передбачених   рішеннями   Ради  міністрів  Автономної Республіки Крим,  обласних,  Київської та Севастопольської міських рад;
     в угіддях, не зазначених у дозволі;
     на відстані  ближче  ніж  200  метрів від будівель населеного пункту та окремо розташованих  будівель,  де  можливе  перебування людей;

3)    полювання у заборонений час, а саме:
     у не  дозволені  для  полювання  строки  на  відповідні  види тварин;
     у темний період доби (пізніше години  після  заходу  сонця  і раніше години до його сходу);

4)    полювання  із  застосуванням або використанням заборонених знарядь та забороненими способами, а саме:
     клеїв, петель, підрізів, закотів, гачків, самострілів, ловчих ям;
     отруйних та анестезуючих принад;
     живих сліпих чи знівечених тварин як принади;
     звуковідтворювальних приладів та пристроїв;
     електричного обладнання для добування тварин;
     штучних світлових   джерел,   приладів   та   пристроїв   для підсвічування мішеней, у тому числі приладів нічного бачення;
     дзеркал та інших пристроїв, що осліплюють тварин;
     вибухових речовин;
     з під'їзду на автомототранспорті, а також на плавучих засобах з працюючим двигуном;
     літаків та вертольотів;
     немисливської (у   тому   числі   військової)   вогнепальної, пневматичної та іншої стрілецької зброї, а також нарізних вкладок, напівавтоматичної  або автоматичної зброї з магазинами більш як на два патрони;
     руйнування жител тварин, бобрових загат, гнізд птахів;
     газу та диму;
     заливання нір звірів;
     а також:
     на тварин,  які зазнають лиха (переправляються водою  або  по льоду, рятуються від пожежі, повені тощо);
     на пернату дичину з нарізною вогнепальною зброєю;
     на  хутрових  звірів  (крім  вовка)  з  нарізною вогнепальною зброєю  калібром  більш  як  5,6 міліметра; ( Абзац дев'ятнадцятий пункту  4 частини першої статті 20 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1695-IV ( 1695-15 ) від 20.04.2004 )
     на  копитних  тварин з використанням малокаліберної гвинтівки під патрон кільцевого запалювання або набоїв, споряджених картеччю чи  шротом; ( Абзац двадцятий пункту 4 частини першої статті 20 із змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 1695-IV ( 1695-15 ) від 20.04.2004 )
     полювання з мисливськими собаками,  ловчими звірами і птахами без наявності на них паспорта з допуском до полювання;

5)    транспортування  або  перенесення  добутих  тварин  чи  їх частин без відмітки цього факту у дозволі на їх добування;

6)допускання собак у мисливські угіддя без нагляду;

7)полювання з порушенням установленого для певної  території (регіону,   мисливського   господарства,   обходу   тощо)  порядку здійснення полювання;

8)    полювання на заборонених для добування тварин;

9)збирання яєць  птахів,  загиблих  тварин  або  їх  частин, руйнування,   нищення  або  псування  штучних  гніздищ,  солонців, годівниць  для  звірів  і   птахів,   посівів   кормових   рослин, мисливських вишок,  вказівних знаків, відповідних вивісок та інших атрибутів мисливського господарства.
     Дії,  зазначені  в  пунктах  1-8  цієї  статті, відповідно до законодавства кваліфікуються як незаконне полювання.  Особи, винні у  незаконному  полюванні,  несуть  відповідальність   згідно   із законами.

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Открытие и проведение весенней охоты

Международная выставка "Оружие и безопасность"
11 - 14 октября 2016 г.
Выставка Охота и рыбалка 2016
C 03 по 06 марта 2016 года в Киеве пройдет международная выставка ОХОТА И РЫБАЛКА.

По вопросам размещения рекламы можно обращаться  КОНТАКТЫ

Охотничьи хозяйства Московской обл.
Охотничьи хозяйства Киевской обл.
Из законодательства Украины об оружии

Видео:
Охота (на кабана, лося, волка, уток, и др.)
Рыбалка 
Животные 
Смешное
Прицеливание при стрельбе (теория)
Стрельба по движущейся цели (практика)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
   Использование материалов сайта возможно при размещении активной ссылки
   © 2009 - 2019   Охота, природа ... - Информационный портал
ветки сосны, природа
ель
Рейтинг@Mail.ru
ТОЗ 34
одежда, снаряжение для охоты, рыбалки
Охота, животные охотничьи